iná akcia

Víkend so Slovenskou akadémiou vied

Počas Víkendu so SAV sa v priebehu dvoch dní predstaví verejnosti viac ako 20 ústavov a vedeckých centier SAV so zaujímavými výsledkami svojej práce v stánkoch na Primaciálnom námestí.

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Veľkí aj malí si budú môcť vyskúšať experimenty, sútaže a vedomostné kvízy z rôznych oblastí prírodných technických vied a spoločenskovedných oblastí. Pripravené sú aj odmeny a darčeky pre deti a mládež.
Návštevníci uvidia skutočný meteorit, magnetický vláčik, atrakcie z oblasti botaniky, biológie, elektrotechniky a informatiky, uvidia vzácne archeologické a geologické nálezy. Dozvedia sa zaujímavosti o slovenskom jazyku o sociológii a psychológii a mnoho ďalších zaujímavých výsledkov získaných vedcami zo Slovenskej akadémie vied.

Akciu budú sprevádzať aj prednášky pre verejnosť na pripravenom pódiu.
Medzi prednášajúcimi bude aj astronóm Aleš Kučera, ktorý predstaví tému Slnko, náš život aj hrozba.
Košickí vedci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV budú prednášať o vesmírnom výskume a kozmickom inžinierstve.
Riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV Vladimír Cambel povie viac o vývoji elektronických súčiastok a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová bude upresňovať, ako správne a spisovne používať náš jazyk v praxi.

Oficiálne otvorenie podujatia sa uskutoční v piatok 21. júna o 11:00 na Primaciálnom námestí v Bratislave a potrvá do soboty do večerných hodín.

Zoznam ústavov SAV, ktoré budú mať na podujatí svoj stánok:
Ústav polymérov SAV, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Biomedicínske centrum SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav informatiky SAV, Filozofický ústav SAV, Ústav merania SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav ekológie lesa SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Elektrotechnicky ústav SAV, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Geografický ústav SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV, Ústav hydrológie SAV, Astronomický ústav SAV, Ústav vied o Zemi SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Archeologický ústav SAV, Vydavateľstvo VEDA


„Živá kniha“ – prednášky špičkových vedcov:
Piatok 21. júna:
10.00 RNDr. Vladimír Cambel , DrSc., Elektrotechnicky ústav SAV, Vývoj elektronických súčiastok.
11.00 Otvorenie Víkendu so SAV
11.30 RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV, SPACELAB - vesmírny výskum a kozmické inžinierstvo v Košiciach.
13.00 Dr. Ing. František Simančík, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Môže človek naozaj zmierniť svoje budúce globálne problémy?
15.00 PhDr. Sibyla Mislovičová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenčina nás zaujíma.
17.00 RNDr. Aleš Kučera, CSc., Astronomický ústav SAV, Slnko, náš život aj hrozba.
Sobota 22. júna:
10.00 Ing. Milan Ťapajna, PhD, Elektrotechnicky ústav SAV, Technológie pre 5G siete.
12.00 Mgr. Miroslav Zumrík, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Korpusy v službách prekladateľa.
14.00 RNDr. Pavol Stríženec, CSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Spolupráca s CERN-om a jej prínos pre  spoločnosť.
16.00 Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., Ústav merania SAV, Pokročilé technológie na podporu diagnostiky a terapie srdcových ochorení.

Kde: Primaciálne námestie Bratislava
Kedy: 10:00-20:00

Odporúčame

koncert

Limp Bizkit, Static X

Po 3.8.2020 / Eurovia Aréna
odporúčame!
letný festival

Brutal Assault Festival 2021

10.8.2021 - 14.8.2021 / Jaroměř - Pevnosť Josefov
odporúčame!
letný festival

Grape Festival 2020

11. ročník bude 7. a 8. augusta, poslednýkrát na letisku v Piešťanoch. Woodkid, Foals, Daughter, The High Contrast Band, Yung...Viac
7.8.2020 - 8.8.2020 / Letisko Piešťany
odporúčame!
výstava

Divadelné storočie: stopy a postoje

28.2.2020 - 30.6.2021 / Historické múzeum SNM
odporúčame!