festival
iná akcia

Rímske hry + Limes Day 2019

Rímske hry – Limes Day 2019 je spoločensky etablované podujatie, ktoré prispieva už 22 rokov k spestreniu programovej ponuky Kultúrneho leta 2019. 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti


Hlavný organizátor Múzeum mesta Bratislavy ostatný ročník koncipoval opäť do viacerých priestorov: Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach, park kaštieľa v Rusovciach; v rámci aktivity Archeobus návštevníci podujatia navštívia rímske pamiatky na území Slovenska a Rakúska.  Celodenná skladba programu Rímske hry – Limes Day 2019 ponúka aktivity pre rôzne vekové skupiny. 

8:00 – 13:00  Archeobus – Limes Day 2019 – 6. ročník
Cestovanie po rímskych pamiatkach medzi Rusovcami - Gerulatou a Carnuntom.
Presná trasa sa nachádza v priloženom letáku špeciálne vydanom k Archeobusu. 
Organizačne je súčasťou Limes Day 2019. Aktivitu pripravuje Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a podporuje ho organizácia Bratislava Tourist Board (BTB) a Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Vstupenky sa začínajú pre verejnosť vydávať  19. 8. – 6. 9. 2019 na Klobučníckej 2 v Turistickom informačnom centre (TIK) v Bratislave. 
Pre účastníkov sú pripravené sprievodné materiály a odborný výklad v autobusoch, mapa trasy a informačná brožúra o pamiatkach. Účastníci ukončia náučnú cestu v Múzeu Antická Gerulata v Rusovciach, kde sa zapoja do interaktívneho programu Rímskych hier.

13:00 – 16:00  Múzeum Antická Gerulata Rusovce – Rímske Hry – 22. ročník 
Mysteriózne prechádzky po Gerulate s Lukášom Latinákom

Hlavný program v Gerulate je koncipovaný na lepšie spoznávanie pamiatok vystavených v múzeu. Pripravená je interaktívna hra pre návštevníka tzv. Zoznamka s ľuďmi žijúcimi pred takmer 2000 rokmi v Gerulate. 
Návštevník získa poradové číslo a interaktívnu skladačku Tajomstvá Gerulaty. V areáli uvidí 10 skamenených  sôch, ktoré oživí čarovným slovom Salve. Sochy porozprávajú svoje príbehy zapísané na votívnych oltároch a náhrobných kameňoch umiestnených v múzeu. Následne kamenné pamiatky vyhľadá. Po vypočutí všetkých príbehov a získaní samolepiek sa zaradí návštevník do žrebovania o ceny. 

Divadelné predstavenia a skamenené sochy sme pripravili so Súkromných konzervatóriom v Nitre. 
Počas 3 hodín sa v programe vystriedajú  krátke divadelné sekvencie  na tému príbehov z kamenných pamiatok. Nebude chýbať ani  výtvarná dielňa na rímske odevy z papiera a obľúbená rímska škôlka pre najmenších návštevníkov. Programom sprevádza Lukáš Latinák

V Gerulate nebude chýbať skupina rímskych detí, ktoré vytvoria o 15.50 živú reťaz od Gerulaty po park. kaštieľa v Rusovciach. Súčasťou programu sú výklady k jednotlivým stavebným etapám v Gerulate. 
Prierez dôležitých historických období Rímskej ríše s dôrazom na Gerulatu vysvetlí návštevníkovi výrazná 
22 m dlhá časová os umiestnená priamo v areáli Gerulaty.  
Vstup voľný

16:00 – 20:00 Park kaštieľa Rusovce – Rímske hry 2019

Tostabur -  legionári a gladiátori zo štyroch krajín  Európy a veľký záverečný ohňový program.
Program v areáli kaštieľa prinesie novinky, ale ostáva verný aj dobrej klasike týkajúcej sa bojov legionárov a gladiátorov na život a na smrť. Vďaka Tostabur v programe návštevníci uvidia skupiny okrem Slovenska, z Čiech, Poľska a Nemecka. Program bude o 18.00 po prvýkrát obsahovať aj dramaturgicky zakomponované interaktívne hry pre deti, pre ktoré je pripravený v parku od 16.00 aj ďalší sprievodný program. Záver vyvrcholí Veľkým ohňovým programom, ktorý je novinkou 22. ročníka Rímskych hier – Limes Day 2019. Programom sprevádza Lukáš Latinák
 

Vstup voľný

Zmena programu vyhradená.
Podrobné informácie nájdete na oficiálnych sociálnych sieťach: 
Podujatie na Facebooku
Viac info

Na tohtoročnej príprave sa podieľajú: Hlavný organizátor – Múzeum mesta Bratislavy a organizátori Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave za účasti a finančnej podpory magistrátu hlavného mesta Bratislavy – oddelenia  kultúry a organizácie Bratislava Tourist Board. 
Partnermi sú Miestny úrad Bratislava – Rusovce, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Bratislavský samosprávny kraj. 

Limes Day je podujatie, ktoré má upozorniť na rímske pamiatky na hranici pozdĺž Dunaja, Limes Romanus, ktorú tvorila reťaz rímskych táborov spojených cestami. Tie nás skoro pred 2000 rokmi zjednotili v rámci jednej Rímskej ríše.

Jeho zámerom je propagovať najmä doposiaľ málo navštevované rímske pamiatky na Limes Romanus, ako aj dosiahnuť ich zápis do Zoznamu svetového dedičstva Unesco. Cez netradičné podujatia zapojiť do spoznávania čo najväčšie množstvo ľudí všetkých vekových kategórií.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antická Gerulata v Rusovciach je unikátne miesto s pamäťou siahajúcou do staroveku a je významným tematickým múzeom Múzea mesta Bratislavy (MMB,1868). Na základe nominačného projektu z februára 2018 by mohla získať status svetového dedičstva Unesco spolu s krajinami Nemecka a Rakúska. Držme si palce, rozhodne sa v lete 2019. Dianie v Gerulate odborným, ale aj populárno-vedným či zábavným spôsobom verejnosti približuje neustále významnú archeologickú lokalitu a múzeum zároveň, a to nie len počas Rímskych hier, ale aj v rámci vzdelávacích programov pre školskú mládež, či organizovaním letných škôl.

Odporúčame

film

To musí byť nebo

Najslávnejší palestínsky režisér Elia Suleiman sa po desiatich rokoch vracia k celovečernému filmu melancholickou, epizodicky...Viac
St 12.8.2020 / Letné kino Film Europe v Berlinke SNG
odporúčame!
divadlo

Taxi Bratislava (tekutá realita) (divadlo GUnaGU)

Dramatik Viliam Klimáček vo svojej novej hre Taxi Bratislava (tekutá realita) rozohráva na sedadlách bratislavských taxíkov...Viac
Po 14.9.2020 / GUnaGU
odporúčame!
film

V sieti

3 herečky, 3 izby, 10 dní a 2458 sexuálnych predátorov. Experiment, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania...Viac
Nová Cvernovka / Kino Lumière / Cinema City Aupark / Cinema City Eurovea / Cinemax Bory Mall
odporúčame!
koncert

Richard Müller

St 26.8.2020 / InPark - Summer In Peace
odporúčame!