iná akcia

Korunovačná Bratislava

Slávnu kráľovskú minulosť Bratislavy si v tomto roku pripomenieme sériou podujatí v trvaní celého týždňa od 10. do 17. júna 2017. Paralelne s rakúskymi a maďarskými aktivitami sa aj Bratislava zapojí do osláv 300. výročia narodenia Márie Terézie, jednej z najvýraznejších osobností dejín, ktorá bola korunovaná v Bratislave v roku 1741.

Táto akcia sa konala v minulosti

Korunovačnú atmosféru si obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť vychutnať počas veľkolepých kultúrnych programov, divadelných predstavení, sakrálnych koncertov, bohoslužieb, dobovej hudobnej produkcie a dobových hier.

Tí, ktorí budú mať záujem sa dozvedieť viac o korunovačnej histórii, budú môcť absolvovať pravidelné prehliadky so sprievodcom v slovenskom a v anglickom jazyku organizované Turistickým informačným centrom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. Trasa prehliadky povedie najvýznamnejšími miestami spojenými s ceremoniálom korunovácií uhorských panovníkov a ich manželiek. Rovnako bude možnosť dozvedieť sa viac o miestach spojených s panovaním Márie Terézie v období, ktoré znamenalo pre Prešporok nebývalý hospodársky a kultúrny rozmach. Tí, ktorí  nestihnú prehliadku, sa budú môcť zapojiť do šifrovacej hry kopírujúcej korunovačnú trasu, po ktorej sa účastníci posúvajú po vyriešení úloh prostredníctvom QR kódov.

Novou atrakciou v turistickej ponuke mesta bude Korunovačný foto-video point na poschodí Michalskej veže. V dobovo zariadených priestoroch sa návštevníci budú môcť odfotiť alebo nahrať video v dobovom kostýme s korunovačnými insígniami a stať sa súčasťou historického výjavu.

Organizátori myslia aj na deti, budú pre nich pripravené tvorivé dielne, edukačné aktivity, skúšanie kostýmov, interaktívne a zábavné programy.
 

Program: 

Stánky s občerstvením / Hlavné námestie
Festival frankovky / Primaciálne námestie

10. - 17. 6. 2017 (každý deň)

15:00 hod. - (v nemeckom, anglickom a maďarskom jazyku) v Turistickom informačnom centre pri Primaciálnom námestí
17:00 hod. – (v slovenčine) začíname v Turistickom informačnom centre pri Primaciálnom námestí

- Dóme sv. Martina /zádušná omša za Máriu Teréziu.

11.6., 14:00 / Michalská veža
Slávnostné otvorenie foto-video pointu
Každý deň v týždni - foto-video point v Michalskej veži v ktorom budete mať možnosť odfotiť sa ako králi a kráľovné

Historická skupina Tostabur Vás pozve na korunovačné slávností prostredníctvom sprievodu v historickom centre.

17. 6., 16:00 / Hlavné námestie
Veľký korunovačný sprievod dvoch kráľov. Bude prechádzať celým mestom.v sobotu 17. júna sa zabavíte na veľkom korunovačnom sprievode dvoch kráľov, ktorý začne o 16:00 hod. na Hlavnom námestí a prejde celým mestom a k tomu ďalší bohatý sprievodný program ako detské workshopy, šermiarske vystúpenia, vystúpenie barokových tancov.

 

Piatok  - 9.6.2017

17:00 / Primaciálne námestie
Festival Frankovky modrej a bratislavských vín
 
O 19:30 vystúpi hudobná skupina Mistral. K dispozícií bude aj fotostánok, razba mincí, gravírovanie mien.

 

Sobota - 10.6.2017

14:00 / Rudnayovo námestie
Tematická prechádzka „Stopy korunovácie so Štefanom Holčíkom“

15:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

15:00 / Pálffyho palác (Panská 19) -  (v prípade pekného počasia pred palácom) 
Rodinná GMB: Korunovačný ateliér
Priamo na ulici si spoločne s deťmi vytvorte kráľovskú korunu. Ktorej dáte prednosť? Uhorskej, českej, rakúskej alebo cisárskej?
Vstup voľný, bez rezervácie

16:00 / Úzka ulička na hradbách
Výstava portrétov korunovaných kráľov a kráľovien na hradbách

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V slovenskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Hlavné námestie
Korunovačný koncert
 
Účinkujú: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Cappella Istropolitana – komorný orchester mesta Bratislavy, Ladislav Holásek – dirigent, Martina Masaryková – soprán, Terézia Kružliaková – alt, Martin Gyimesi – tenor, Martin Mikuš – bas

18:30 / Koncertná sieň Klarisky
Mária Terézia – spevy monarchie

Literárno-hudobná kompozícia. Čítanie z listov cisárovnej Márie Terézie.
Účinkujú: Božidara Turzonovová, Danubius  Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla

 

Nedeľa - 11.6.2017

Otvorená scéna na nábreží Dunaja
Medzinárodný tanečný festival Chorea – Open Air Gala

10:00 / Hlavné námestie
Baran – baran – buc!
 
Batolárium – divadelná hra pre batoľatá

18:30 / Primaciálne námestie
Festival Frankovky modrej a bratislavských vín

19:00 vyhlásenie víťaza súťaže o „Kráľovskú Frankovku“ 2017. K dispozícií bude aj fotostánok, razba mincí, gravírovanie mien.

14:00 / Michalská veža
Slávnostné otvorenie Korunovačného foto-video pointu

15:00 / Turistické centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou
 
(V anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V slovenskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Historická skupina Tostabur pozýva na Bratislavské korunovačné slávnosti 2017

Trasa: Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie

 

Pondelok - 12.6.2017

15:00 / Turistické centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou
 
(V anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V slovenskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Otvorenie výstavy o Soche Márie Terézie, ktorá bola v Bratislave

Výstava potrvá až do augusta počas letnej turistickej sezóny.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Historická skupina Tostabur pozýva na Bratislavské korunovačné slávnosti 2017

Trasa: Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie

19:00 / Koncertná sieň Klarisky
Mária Terézia – spevy monarchie
 
Literárno-hudobná kompozícia. Čítanie z listov cisárovnej Márie Terézie.
Účinkujú: Božidara Turzonovová, Danubius  Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla

 

Utorok  - 13.6.2017

9:00 - 15:00 / Archív mesta Bratislavy (Markova 1)
Deň otvorených dverí v Archíve mesta Bratislavy
 
Komentovaná výstava vybraných archívnych dokumentov, dva 45 min. prednáškové cykly o 10:00 a 13:00 hodine venované obdobiu vlády Márie Terézie a jej vzťahu k Bratislave.

15:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou
 
(V anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V slovenskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

15:00 / Nádvorie Starej radnice
1000 rokov architektúry – Kostol Loretánskej Panny Márie a kláštor Rádu sv. Uršule

Architektúra a návštevy Márie Terézie v kláštore.
Lístky je možné získať v Múzeu mesta Bratislavy len pre prvých 40 záujemcov.

16:00 / Bratislavský hrad
Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže a odovzdanie cien víťazom.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Historická skupina Tostabur pozýva na Bratislavské korunovačné slávnosti 2017

Trasa: Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie

18:00 / Letná čitáreň u Červeného rada
Prezentácia knihy „Korunovácie a pohreby“
 
Prezentujú a diskutujú autorka knihy a historička Tunde Lengyelová, historik Michal Bada, moderátor Dado Nagy, hudobný sprievod Martin Nováček (gitara)

 

Streda - 14.6.2017

9:00 - 19:00 / Bratislavský hrad
Vedecká medzinárodná konferencia „Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 – 1780“
 
Konferencia spojená s prehliadkou hradu s výkladom.

14:00 / Mirbachov palác (Františkánske nám. 11)
Tajomstvá umenia: Mária Terézia v zbierkach GMB
 
Diela s námetom Márie Terézie zo zbierok GMB vám odkryjú naše kurátorky Jana Luková a Patrícia Ballx. Predstavia maľby a grafické listy, na ktorých je Mária Terézia zachytená z najrôznejších pohľadov: od oficiálnych portrétov cez zobrazenia spojené s mytologickou či kresťanskou alegóriou až po výpravné historické scény. 
Vstupné: 1,50 € (platí len pre seniorov), bez rezervácie

15:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou
 
(V anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V slovenskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:30 / ZŠ Matky Alexie, sála Notre Dame
Korunovačný koncert pre Máriu Teréziu k výročiu ZŠ Matky Alexie

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Historická skupina Tostabur pozýva na Bratislavské korunovačné slávnosti 2017

Trasa: Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie

19:00 / Hlavné námestie
„Musica litera – Korunovácie v Bratislave“

Hudobno – literárne predstavenie.

19:00 / Zichyho palác
Koncert „Päť ročných období“
 

 

Štvrtok - 15.6.2017

9:00 - 19:00 / Bratislavský hrad
Vedecká medzinárodná konferencia „Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 – 1780“
 
Konferencia spojená s prehliadkou hradu s výkladom.

15:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou
 
(V anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V slovenskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

16:00 / Bratislavský hrad
Baroková kratochvíľa

Vystúpenia barokových tancov, hudby, prezentácia materiálnej kultúry v podaní skupiny Fringia.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Historická skupina Tostabur pozýva na Bratislavské korunovačné slávnosti 2017

Trasa: Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie

20:30 / Hlavné námestie (v prípade zlého počasia Stará tržnica) 
Jakub Nvota: „Ešte jeden zázrak“, korunovačná hra zázračná 
Predpremiéra. Účinkujú: Z.Kyzeková, D. Mackovičová, A. Mojžišoá, J.Ružička/J.Nvota, Š. Martinovič, Š.Richtárech, P.Buoci/M.Melo

 

Piatok - 16.6.2017

9:00 - 15:00 / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Seminár „Korunovačné slávnosti a ich význam v dejinách – tradície, ceremónie, rituály“
 

15:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou
 
(V anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V slovenskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Historická skupina Tostabur pozýva na Bratislavské korunovačné slávnosti 2017

Trasa: Hlavné námestie – Kostolná ulica –Primaciálne námestie – Uršulínska ulica – Laurinská ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hviezdoslavovo námestie – Ventúrska ulica – Sedlárska ulica – Hlavné námestie

18:00 / Dóm sv. Martina
Svätá omša pri príležitosti 300 výročia narodenia Márie Terézie

V spolupráci s bratislavskou arcidiecézou.

 

Sobota - 17.6.2017

10:00, 11:00 / Hlavné námestie
Bábkové divadelné predstavenie „Naša panovníčka“
 

11:00 - 16:00 / Nádvorie Starej radnice
Dielne na nádvorí – spomíname na Máriu Teréziu
 
Tvorivé a remeselné dielne.

14:00 / Stará radnica, Apponyiho palác
Interaktívna prehliadka „Mária Terézia a my“
 (Detský ateliér Múzeum má budúcnosť)

15:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námestie)
Korunovačné prechádzky Bratislavou
 
(V anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

16:00 / Bratislavský hrad / Hlavné námestie
Sprievod dvoch kráľov

Účinkujú skupiny: Tostabur, TZ Galthilion, Saltarello, Fringia, Tormenta, Banderium, Tanečná skupina Lucretia, Wagus, Gloria, skupina Elijana a iné.
Trasa sprievodu: Bratislavský hrad – cez Viedenskú bránu-Palisády – Zámocká ulica – Kapucínska – Župné námestie – Michalská brána Michalská ulica – Ventúrska ulica – Panská ulica – Rybárska brána – Hlavné námestie – záver korunovačného sprievodu

17:00 / Turistické informačné centrum (Primaciálne námesite)
Korunovačné prechádzky Bratislavou

(V slovenskom jazyku.)
Trasa: Primaciálne námestie – Hlavné námestie – Michalská ulica – Kapitulská ulica – Rudnayovo námestie (Dóm sv. Martina) – Beblavého ulica – Bratislavský hrad.
Trvanie 1,5 hod.

18:00 / Tyršovo nábrežie
Rytiersky turnaj: korunovačná prísaha Márie Terézie

Rytiersky turnaj a nasledovné oceňovanie víťaza Máriou Teréziou.

20:30 / Hlavné námestie (v prípade zlého počasia Stará tržnica) 
Jakub Nvota: „Ešte jeden zázrak“, korunovačná hra zázračná 
Predpremiéra. Účinkujú: Z.Kyzeková, D. Mackovičová, A. Mojžišoá, J.Ružička/J.Nvota, Š. Martinovič, Š.Richtárech, P.Buoci/M.Melo

Pozrite si kompletný prokram Kultúrneho leta na jún.

Odporúčame

prednáška / diskusia

Metódy vypočúvania a získavania informácií

Po 28.9.2020 / Dom kultúry Zrkadlový háj
odporúčame!
koncert

Katarzia - Celibát tour

Pi 23.10.2020 / Nová Cvernovka
odporúčame!
letný festival

Pohoda 2021

Dvadsiaty štvrtý ročník Pohody sa presunul o rok. Všetky vstupenky ostávajú v platnosti. Zároveň tým, ktorí to potrebujú,...Viac
8.7.2021 - 10.7.2021 / planéta Zem
odporúčame!
koncert

Saténové ruky

Saténové ruky sa považujú za nesprávnu odpoveď na britpop a správnu odpoveď na slovenský pop a český underground. Zatiaľ čo...Viac
So 10.10.2020 / .klub pod lampou
odporúčame!