film
prednáška / diskusia

XXI. z večerov o filmoch…

XXI. z večerov o filmoch –Precitnutia s Ferom Gyárfášom a Ďurom Malíčkom na Lazaretskej 19.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Filmové umenie síce patrí medzi najrozšírenejšie a najmasovejšie druhy umenia, jeho vnímanie je však obmedzené temer výlučne na individuálne prežívanie filmov a súkromné diskutovanie o pozeraných filmoch. O filmovom umení sa vyučuje na školách iba vo veľmi limitovanom rozsahu a väčšinu informácií dnes poskytuje iba internet a masové médiá.

Veľmi významnú rolu pri sprostredkovaní filmového umenia ako aj dejín kinematografie hrajú filmové kluby. Tieto kluby však málokedy poskytujú aj možnosť o filmoch diskutovať, predstavovať myšlienkové a umelecké pozadie jednotlivých hnutí, smerov a vĺn a ich umiestňovanie do historických kontextov a významových rovín. Diskusie, ktoré by zaujímali širší okruh milovníkov filmu do veľkej miery aj vo filmových kluboch absentujú.

Túto medzeru si kladie za cieľ do istej miery vyplniť projekt interaktívnych filmových večerov v Galérii 19. Tieto večery v spolupráci s Galériou 19 pripravujú, organizujú a vedú filmoví autori a vysokoškolskí pedagógovia František Gyárfáš z Univerzity Komenského v Bratislave a Juraj Malíček z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Garantom projektu je odborný pracovník Slovenského filmového ústavu, filmový publicista a šéfredaktor časopisu Kino-Ikon Martin Kaňuch.

Odporúčame

iná akcia

Jarný Cverna Market

So 28.3.2020 / Nová Cvernovka
odporúčame!
koncert

The Vibrators (UK) + Lord Alex

Pi 6.3.2020 / Randal Club
odporúčame!
koncert

Radio Head Awards Festival

St 18.3.2020 / Axa Aréna NTC
odporúčame!
výstava

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ

30.10.2019 - 29.3.2020 / Historické múzeum SNM
odporúčame!