film

Andrej Rubľov

Jedno z najväčších umeleckých diel v dejinách kinematografie je nadčasovou výpoveďou o duchovnej sile a o prameňoch nezničiteľnej tvorivej energie.

Táto akcia sa konala v minulosti

Historická freska o maliarovi ikon Andrejovi Rubľovovi je povahopisom Ruska 15. storočia – politicky i kultúrne neobyčajne vypätej, dogmatickej a asketickej doby, ktorá motivovala Rubľovove životné, náboženské a umelecké rozpory i jeho bolestné pochybnosti. Výpoveï o duchovnej sile a o prameňoch nezničiteľnej tvorivej energie sa vyznačuje výraznou epickosťou deja epizodicky sa rozbiehajúceho do šírky: každá z len voľne súvisiacich siedmich „kapitol“ je vystavaná ako dráma, pričom popri zdanlivej náhodnosti dejových prvkov je nápadná i cyklická stavba filmu.

Traja mnísi – Andrej, Kirill a Daniil – putujú do Moskvy, kde sa majú stať žiakmi Feofana Greka. Vznikne medzi nimi rozkol – majster pozval len Andreja. Ten neskôr odchádza do Vladimiru, je svedkom tatárskych vpádov, epidémií, ľudských nešťastí a trápení, premien v myslení ruského ľudu po víťazstve nad tatárskou Zlatou hordou na Kulikovom poli.

Na základe nepatrného historického materiálu vytvoril Tarkovskij evokáciu vtedajšieho myslenia, cítenia a konania človeka, pričom do mozaiky epizód vložil nadčasové myšlienky a úvahy, najmä vieru v humanistický ideál, podľa ktorého myslenie a vitalitu nemôže zabiť v človeku nijaký vonkajší útlak a poroba. Zvonár Boriska symbolizuje podstatu tvorby svojou vyzývavosťou, obrovskou sebadôverou, neskrotným želaním pracovať až do vyčerpania. Je predzvesťou prebudenia Ruska a stimulom tvorby Rubľova, ktorého premôžu tragické udalosti a po zabití zloducha (pri krvavom tatárskom vpáde do chrámu) vyslovil sľub (aj tvorivého) mlčania. Naturalisticky snímané prírodné scenérie, dedinské chalupy, chrámy v meste, zdanlivo staticky popisovaný život mužikov, mníchov a umelcov dotvárajú veľmi sugestívne ovzdušie doby.

Vzrušené až drastické výjavy sú v prudkom kontraste s miernou, do seba uzavretou, až sväteckou povahou Rubľova. Čiernobiely obraz je v mnohých pasážach silne výtvarne štylizovaný. Ojedinelý opus v rámci historického žánru, ktorý, stavajúc sa medzi diváka a historickú skutočnosť, pôsobí ako skutočnosť autonómna. Napåňa jedno z Tarkovského kréd: „Umenie existuje výhradne preto, aby naprávalo svet.“

Andrej Rubľov (Andrej Rubľov), Rusko, 1966, 174 min. 
Réžia:
Andrej Tarkovskij
Hrajú: Anatolij Solonicyn (A. Rubľov), Ivan Lapikov (Kirill), Nikolaj Sergejev (Feofan Grék), Nikolaj Burlajev (Borisko), Nikolaj Griňko (Daniil Čierny), Irma Raušová (pomätené dievča)

Film na Čsfd.cz

Odporúčame

film

Raj na zemi

Dokumentárny film, zachytávajúci profesionálny aj súkromný osud reportéra Andreja Bána.Viac
Pi 22.1.2021 / Kino Lumière - Kino doma (online)
odporúčame!
výstava

Na hrane / At the Limit / Am Limit

Medzinárodný výstavný projekt Na hrane / At the Limit / Am Limit skúma skúsenosti spojené s hraničnými situáciami na pozadí diel...Viac
5.8.2020 - 31.1.2021 / Kunsthalle Bratislava
odporúčame!
koncert

Korn

So 29.5.2021 / Axa Aréna NTC
odporúčame!
výstava

Edmund Gwerk - Paralely a paradoxy

Výstava Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy predstavuje 80 autorových vrcholných diel a podáva obraz o celej jeho tvorbe od...Viac
15.12.2020 - 4.4.2021 / GMB - Mirbachov palác
odporúčame!