Workshop filmovej žurnalistiky „Nisimazine“ po prvý raz na Slovensku, práve na festivale Jeden svet

blog