Vzdelávací cyklus Filmový kabinet v špeciálnom semestri predstaví filmové profesie

Vzdelávací cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet otvorí tento mesiac štvrtý semester. Na projekciách slovenských filmov a za účasti tvorcov priblíži záujemcom filmové profesie.

blog

Semester sa začne 20. septembra 2016, počas neho sa uskutoční desať stretnutí, pričom prvé štyri sa budú konať na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Do domáceho prostredia v Kine Lumière sa kabinet vráti v novembri. V Kine Lumière naďalej prebiehajú stavebné úpravy, jeho otvorenie je naplánované na október 2016.

Úspešný a divácky obľúbený vzdelávací cyklus Filmový kabinet vo svojom špeciálnom semestri pod názvom Filmové profesie objasní frekventantom profesionálnu stránku filmového umenia. „Naším zámerom je predstaviť proces vzniku a tvorby audiovizuálneho diela. Máme pocit, že oboznámenie sa s náplňou práce filmových tvorcov môže frekventantom pomôcť všímať si detailnejšie formálne aspekty filmov a oceniť, keď sú kvalitne spracované,“ hovorí filmový teoretik Michal Michalovič, kurátor cyklu, ktorý je spolu s estetikom Jurajom Oničšenkom zároveň autorom celého projektu.

Počas desiatich stretnutí diváci uvidia slovenské filmy Správca skanzenu (1988) Štefana Uhra, Eva Nová (2015) Marka Škopa, Slepé lásky (2008) Juraja Lehotského, Lokalfilmis (2015) Jakuba Kronera, Nedodržaný sľub (2009) Jiřího Chlumského, 5 October (2016) Martina Kollara, Muzika (2007) Juraja Nvotu, Cudzinci (1992) Jaroslava Riháka, Ako sa varia dejiny (2009) Petra Kerekesa a Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka. Za ich výberom stoja jednotliví tvorcovia, reprezentujúci filmové profesie.

Tvorcovia „frekventantom predstavia nielen všeobecné princípy svojej profesie, ale aj vlastný prístup k tvorbe filmu. Následne sa premietne film a potom budú mať frekventanti možnosť diskutovať s hosťami. Ponúkne sa im tak možnosť bezprostredne konfrontovať to, čo zaznie v úvodnej prednáške, s videným filmom,“ spresňuje Michalovič.

Kabinet bude hostiť dramaturgičku a scenáristku Zuzanu Gindl-Tatárovú, strihača Františka Krähenbiela, režiséra hraných a dokumentárnych filmov Juraja Lehotského, tvorcu animovaných filmov Jakuba Kronera, kameramana Jána Ďuriša, zvukára Tobiáša Potočného, herečku Táňu Pauhofovú, skladateľa filmovej hudby Vladimíra Godára, filmového producenta Petra Kerekesa a filmového kritika Martina Šmatláka.

Na úvodnom stretnutí sa premietne film Štefana Uhra Správca skanzenu o mužovi, ktorého mravná očista v spoločnosti bez morálky privedie až k zmene zamestnania, a účastníkom ho predstaví jeho dramaturgička Zuzana Gindl-Tatárová. Podľa nej „dramaturgia a scenáristika sú od seba neoddeliteľné, sú to dve strany jednej a tej istej mince. Pokým scenáristika vyžaduje spontaneitu a originalitu, pojem dramaturgia v sebe skrýva istý odstup, analýzu, súbor praxou overených postupov, ktoré sú chrbtovou kosťou dramatického písania. Nie je to žiadna veda, na to je filmová reč príliš flexibilná a mnoho vrstevnatá: neustále sa vyvíja vďaka zmenám, ktoré prebiehajú v spoločnosti.“

Štvrtý semester Filmového kabinetu PLUS SK: Filmové profesie 2016/2017 je otvorený pre všetkých záujemcov. Prihlasovať naň sa je možné do 20. septembra 2016 alebo do naplnenia kapacity Filmového kabinetu v počte 75 frekventantov, a to prostredníctvom registrácie na portáli www.cinepass.sk na stránke Kina Lumière. Semester potrvá do 10. januára 2017 a uzavrie druhé vydanie Filmového kabinetu, ktorý vznikol pred tromi rokmi z potreby nedostatočného povedomia o dejinách kinematografie na Slovensku.

Viac informácií a program štvrtého semestra Filmové profesie

Vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vznikol pri príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústavu v januári 2013. SFÚ ho organizuje v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).