Výzva na darovanie kníh

Mestská knižnica v Bratislave pri tejto príležitosti oslovuje bratislavskú verejnosť, aby darovala knihy na účely ich predaja na Bratislavskej burze kníh 2014.

blog

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci so Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka plánujú aj v roku 2014 zorganizovať na nádvorí Klariskej ul. č. 16 medzi Bratislavčanmi ôsmy ročník obľúbenej Bratislavskej burzy kníh.

Toto podujatie s charitatívnym cieľom bude súčasťou programu Bratislava pre všetkých v rámci dní otvorených dverí bratislavskej samosprávy. Zúčastnené knižnice venujú na burzu knihy vyradené zo svojich fondov, tie však nestačia na jej plnohodnotné zrealizovanie.

Pomôcť môžete aj Vy – ak máte doma knihy, ktoré zaberajú veľa miesta alebo ktoré už nepotrebujete, prineste ich k nám do Mestskej knižnice na ľubovolné pracovisko (pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8:00 – 19:00, streda 12:00 – 19:00):

  • Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
  • Úsek náučnej literatúry:
  • Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16
  • Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1

    Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Knihy sa budú predávať na Bratislavskej burze kníh v apríli 2014 návštevníkom burzy za symbolickú cenu. Výslednú sumu z predaja kníh použije Mestská knižnica na zakúpenie a výrobu zvukových kníh pre Oddelenie nevidiacich a slabozrakých na Klariskej ul. č. 16, kde poslúžia zrakovo znevýhodneným občanom.

Získané finančné zdroje z Bratislavskej burzy kníh boli aj v minulých rokoch použité na rozšírenie ponuky zvukových nahrávok pre zrakovo znevýhodnených čitateľov, revitalizáciu fondov Oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých a tiež na posun k modernejším formátom – ako sú zvukové knihy v CD a mp3. Zvukové knihy sa nakupujú najmä z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Prahe, dôraz sa kladie aj na výrobu zvukových kníh, ktoré sa načítavajú na základe požiadaviek zrakovo znevýhodnených občanov.