Vychádza súborné dramatické dielo Jána Chalupku

Divadelný ústav Bratislava pozýva na prezentáciu novej knihy – Ján Chalupka: Súborné dramatické dielo I. Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutoční v utorok 5. februára 2013 v Štúdiu 12.

blog

V edícii Slovenská dráma Divadelného ústavu Bratislava vychádza prvý diel súborného dramatického diela nášho prvého klasického dramatika Jána Chalupku.

Divadelný ústav Bratislava pozýva na prezentáciu novej knihy – Ján Chalupka: Súborné dramatické dielo I. Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutoční v utorok 5. februára 2013 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

Súborné dramatické dielo Jána Chalupku predstavia autorky štúdií Zdenka Pašuthová a Katarína Muziková. Počas prezentácie vystúpia hostia Vladimír Štefko, Miro Dacho a Kamil Žiška.

Večer moderuje Lenka Dzadíková.

Ján Chalúpka – Súborné dramatické dielo I.

Súborné vydanie dramatického diela Jána Chalupku vzniklo s cieľom ponúknuť tvorbu nášho prvého klasického dramatika a opätovne ju preskúmať, a to novším, modernejším a predovšetkým nezaťaženým pohľadom. Z tohto dôvodu v ňom kladieme dôraz na prácu s pôvodnými vydaniami textov, z rokov 1830 — 1837, a na možnosť ich porovnania s novšími vydaniami, najmä z rokov 1871 — 1874. Tie sa stali základom pre všeobecne rozšírené súborné vydanie Chalupkovej tvorby, posledné v roku 1954.

V prvom zväzku súborného vydania prinášame prvé tri hry z takzvaného kocúrkovského cyklu: Kocúrkovo, Všetko naopak, Trasorítka. Predrevolučné hry uvádzame v obidvoch autorských edíciách, z tridsiatych a sedemdesiatych rokov 19. storočia.

Prvý zväzok súborného vydania obohacujú štúdie Zdenky Pašuthovej a Kataríny Muzikovej, ktoré sa venujú osobnosti Jána Chalupku a špecifikám jeho hier. Najrozsiahlejšia z nich je venovaná európskym kontextom Chalupkovej tvorby. Súborné vydanie v tejto podobe prispeje k lepšiemu pochopeniu nielen tvorby Jána Chalupku, ale aj k poznaniu obdobia formovania našej národnej identity.

Ján Chalupka (1791 — 1871) bol nepochybne jedným z prvých tvorcov dramatických diel v našom národnom jazyku. V minulosti o ňom vyšlo už niekoľko monografií, zborníkov a štúdií, v ktorých si vyslúžil množstvo prívlastkov. Spomedzi nich vynikajú najmä dva: slovenský Voltaire a Európan od Hrona. Obidva vyjadrujú základnú a v súvislosti s Chalupkovým dielom tú najpodstatnejšiu myšlienku: Chalupka sa ako jeden z prvých pokúšal do našej kultúry — i tej divadelnej — vnášať európske tendencie a udomácňovať ich.