Voľný vstup do SNG po celý rok 2014

Slovenská národná galéria ako prvé múzeum umenia na Slovensku pre tento rok zavádza voľný vstup do svojich expozícií a na výstavy v Bratislave a v Pezinku.

blog

Táto novinka je súčasťou stratégie SNG, ktorá ako verejnoprávna inštitúcia chce prinášať čo najviac dostupných služieb, z tohto dôvodu zrušili aj poplatok do Knižnice SNG a do Archívu výtvarného umenia.

Slovenská národná galéria chce umožniť všetkým záujemcom neobmedzený a opakovaný prístup k umeniu a možnosť stráviť v galérii ľubovoľne dlhý čas. K tomuto veľkorysému kroku smerom k verejnosti sme mohli pristúpiť vďaka novému partnerovi – J&T Banke.

Inšpiráciou pre SNG boli nielen voľné nedele, ale aj zahraničné príklady. Priekopníkom voľného vstupného sú anglické štátne inštitúcie, kde bol „voľný vstup“ prijatý ako politický záväzok. Od jeho zavedenia sa návštevnosť múzeí a galérií viac než zdvojnásobila a určite prispela aj ku kultivácií spoločnosti a rozvoju kreatívneho priemyslu. Aj mnohé americké múzeá a galérie, ktoré ponúkajú prehliadky stálych expozícií svojich zbierok, majú zavedené dobrovoľné vstupné. Čerstvou inšpiráciou bol aj počin partnerskej Moravskej galérie v Brne, kde od 1. decembra 2013 zrušili vstupné do stálych expozícií

Takéto rozhodnutie, prirodzene, vzbudzuje očakávania, preto SNG pripravila a vyladila ponuku výstav a iných podujatí, ktorá bude návštevníka v dobrom slova zmysle nútiť k opakovaným návštevám a budovať si vzťah k umeniu.

Z výstav si ešte stále môžete pozrieť jednu z výstav roka 2013 (podľa ankety denníka SME) Zaujatí krásou. Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, ktorá je aj vďaka vyše 300 exponátom ideálnym kandidátom pre opakovaný vstup do galérie.

V polovici januára sprístupníme celkom novú stálu expozíciu vystavanú z tých najexkluzívnejších kúskov zo zbierok SNG. Zámer expozície je priniesť netradičný pohľad na neraz chronicky známe diela, a preto namiesto lineárneho, štýlového či umelecko-geografického členenia kurátori zvolili tematický kľúč a spolu s architektmi expozíciu doslova nainscenovali – vo výsledku ponúka prvú zážitkovo poňatú expozícia. K výstave bude pripravený sprievodca s reprodukciami diel a s naratívnymi textami objasňujúcimi zámery jednotlivých sekcií – ilustrované na konkrétnych artefaktoch a na mnohých sprievodných programoch.

Na jar pripravuje SNG výstavu venovanú maliarstvu prelomu 19. a 20. storočia – Impresionizmus.sk, ktorá obsiahne diela z mnohých verejných i súkromných zbierok a ponúkne nevšedný vizuálny zážitok z diel Ladislava Mednyánszkeho, Dominika Skuteckého, Želmíry Duchajovej-Švehlovej, Konštantína Kővariho-Kacsmarika, Maximiliána Schurmanna, Jozefa Hanulu, Martina Benku a ďalších autorov.

Ťahákom letnej sezóny bude výstava Od Tatier k Dunaju venovaná tradičnému žánru krajinomaľby, ktorá bude kombinovať staré, moderné a súčasné umenie. Na dvoch poschodiach Esterházyho paláca sa rozprestrú obrazy Slovenska predstavujúce hľadanie krajiny, zachytávajúce zároveň jeho jednotlivé podoby: skice a akvarely ako „obrazové zápisníky“ priamo z plenéru, cez veľké monumentálne syntézy akoby symbolov našej krajiny (s jej dramatizáciou i poetizáciou), objavovanie terénov a tvarov hôr i rovín až po lyricko-komorné impresie vyjadrení vnútorných krajín umelcovej duše, pričom tvár krajiny v jej jemnej selankovitej „slovenskej“ štylizácii prinášajú aj fotografie.

Záver roka už tradične patrí fotografickej expozícii, túto ponuku však chceme rozšíriť a pripravujeme výstavu venovanú fotografii architektúry moderny a neomoderny, ktorá predstaví okrem fotografií aj diela zo zbierky architektúry. Na záver roka pripravujeme tiež prehliadku ruskej avantgardy a objavnú výstavu venovanú sochárkam 20. storočia.

V roku 2014 sa bude môcť verejnosť stretnúť s dielami z našich zbierok aj v Slovenskom národnom divadle. Náš nedostatok priestorov a ambícia divadla obohatiť ponuku pre svojich návštevníkov vyústili do novej vzájomnej spolupráce. Výstavný plán pre priestory divadla zahŕňa expozíciu plastiky na prízemí a niekoľko originálnych tematických výstav moderného, súčasného a užitého umenia či scénografie.

Ponuku sprievodných a vzdelávacích programov pre zvyšujúci sa nárast záujemcov rozšírime aj o nové programy. Popri už zavedeným formátom ako sú Siesta v galérii, Rodinné nedele, Thursday Art Talks, multižánrové večery Na žive a hudobné cykly koncertov rôznych žánrov otvárame okrem Utorkových ateliérov pre rodiny s deťmi aj voľné tvorivé dielne každú stredu a pozornosť chceme venovať vzdelávaniu dospelého návštevníka vo forme Workshopov pre dospelých viazaných a obsahovo prepojených k výstavám.

Na jeseň je možné sa prihlásiť do kurzu pre dospelých Buďte v obraze, v ktorom sa môžete dozvedieť viac o umení a ktorý sa už v roku 2012 tešil veľkému záujmu dospelej laickej verejnosti. Tieto pravidelné programy budú každý mesiac oživené lektorskými a kurátorskými výkladmi ako aj akciami, ktoré prinesú naši partneri a iné kultúrne inštitúcie, s ktorými celoročne spolupracujeme.

Súčasťou ponuky pre návštevníkov je stále populárnejšie Kníhkupectvo Ex Libris v SNG, kde okrem katalógov a publikácií SNG nájdete aj krásne a kvalitné knihy zo známych vydavateľstiev, odborné časopisy a stále lepšiu kolekciu galerijných suvenírov. Pred Vianocami 2013 sme ponuku obohatili o reprodukcie známych diel zo zbierok SNG, ktoré sú intelektuálnou verziou plagátov.

Na jar by už mala byť rozbehnutá kaviareň a spoločenský priestor Berlinka, kde si okrem kávy môžete vybrať aj z ponuky sprievodných programov alebo pracovať za dlhým stolom.