Vnútroblok zakladá ďalšiu mobilnú záhradu v Bratislave

Po troch rokoch sa v Bratislave uzatvára Mobilná záhrada Sasinkova - prvý projekt iniciatívy Vnútroblok, ktorý sa snaží obsadzovať nevyužívané priestory ľahko premiestniteľnými záhradami. Mobilné záhrady sa však nekončia, ale presúvajú.

blog

Zámerom Vnútrobloku pri zakladaní susedských záhrad je spájať ľudí a vytvoriť priestor na mestské záhradkárčenie. Prvou záhradou, kde si susedia môžu pestovať zeleninu v boxoch, bol roky nevyužívanýstavebný pozemok na Sasinkovej ulici. Ako druhá pribudla záhrada na mestskej opustenej vinici na Pionierskej ulici.

V priebehu súčasnej sezóny majiteľ priestoru na Sasinkovej avizoval Vnútrobloku predaj priestoru a teda nevyhnutnosť presťahovania záhrady. V tom čase už Vnútroblok komunikoval ohľadom ďalšieho priestoru pre mobilnú záhradu - tentokrát na nevyužívanom dvore Špeciálnej materskej a základnej školy na Karpatskej ulici.

Obrázok

“Našou prácou sa snažíme dostať do Bratislavy kultúru susedského života a zdieľania mestského priestoru. Riaditeľka špeciálnej školy nás oslovila s predstavou otvorenia ich nevyužívaného dvora pre okolitých susedov, ktorí by mohli priestor využívať spolu s ich deťmi s mentálnym znevýhodnením. Boli sme nadšení. O niekoľko týždňov neskôr sme sa dozvedeli o predaji priestoru na Sasinkovej.” hovorí Michal Štassel z Vnútrobloku.  

Ľubica Jägrová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská vysvetľuje výhody záhradkárčenia na školskom dvore nielen ako integráciu detí, ale aj pre ich vzdelávanie

“ … Práca na záhrade je aj terapeutickým nástrojom a experimentálnym vzdelávaním. Podobné projekty v zahraničí poukazujú na benefity práce na záhrade pre znevýhodnené deti, ako napríklad zvýšené zapájanie zmyslov a zlepšenie motorových zručnosté, práca v tíme, ale aj zvýšenú trpezlivosť a pocit zodpovednosti.” hovorí pani Jägrová, ktorá stála pri začiatkoch projektu.

Pre založenie záhrady na Karpatskej ulici získava iniciatíva peniaze prostredníctvom prebiehajúcej kampane. Podporiť vznik záhrady môžete kúpou grafiky od slovenskej ilustrátorky Daniely Olejníkovej, symbolickou adopciou budúceho stromu alebo jednoducho príspevkom tu.

Obrázok