Vianočný darček Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia a BHS pre vás pripravili vianočné prekvapenie - od 24. do 31. decembra vám darujú hudbu, nahrávku špeciálneho koncertu. Nájdete ju na stream.filharmonia.sk.
blog

Program koncertu, ktorý zaznel na tohtoročných 57. Bratislavských hudobných slávnostiach, naštudoval s orchestrom Slovenská filharmónia nemecký dirigent Markus Poschner, súčasný umelecký šéf Brucknerovho orchestra v Linzi. Po boku  orchestra vystúpil Radek Baborák, fenomenálny český hráč na lesnom rohu. Koncert nebol zaradený po jeho odznení na stream.filharmonia.sk, pretože jeho vysielacie obdobie je obmedzené.

Slovenská filharmónia
Markus Poschner – dirigent
Radek Baborák – lesný roh

Program
Ludwig van Beethoven – Egmont, predohra, op. 84
Richard Strauss – Koncert pre lesný roh a orchester č. 2 Es dur
Johannes Brahms – Symfónia č. 4 e mol, op. 98

Markus Poschner si získal renomé predovšetkým ako autentický interpret diel nemeckého klasicizmu a vrcholného romantizmu (nedávno slávil triumf na tohoročných Bayreuthských hudobných slávnostiach svojou kreáciou Wagnerovej opery Tristan a Izolda), preto aj program jeho premiérového vystúpenia v Bratislave bol dramaturgicky zameraný na túto oblasť.

Beethovenova predohra Egmont zo scénickej hudby k slávnej Goetheho dráme o hrdinskom flámskom šľachticovi, ktorý v 16. storočí viedol ozbrojený boj proti španielskym dobyvateľom, prináša hudbu plnú melodiky a vášnivého dramatizmu. Symfóniou č. 4 e mol, op. 98 z oku 1885, jedného z najznámejších diel viedenského majstra, zasa vrcholí orchestrálna tvorba Johannesa Brahmsa.
Koncerty pre lesný roh sú v porovnaní s inými sólovými nástrojmi uvádzané zriedka. Vyžadujú totiž muzikalitu, majstrovstvo, ale i veľké hudobné srdce, také, aké má fenomenálny český umelec Radek Baborák. Ten sa ako sólista predstavil v náročnom druhom koncerte Richarda Straussa.