Vianočná pošta Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia v spolupráci OZ Domov-Dúha po prvýkrát organizuje výnimočný vianočný projekt, do ktorého sa môžeme zapojiť všetci. Radi by sme potešili viaceré klientky centra, mamy s deťmi, ktoré budú Vianoce tráviť v svojom dočasnom domove, v Bezpečnom ženskom dome Dúha, ktorý zastrešuje OZ Domov-Dúha. A nielen potešiť ich na Štedrý večer, ale venovať im príjemný zážitok so svojimi ratolesťami na jarnom alebo letnom Rodinnom koncerte v Slovenskej filharmónii.

blog

Od 6. decembra, teda od Mikuláša môže ktokoľvek z nás uhradiť vstupenky pre jednu z mamičiek a jej deti na stránke navstevnik.sk – Vianočná pošta SF.

Zakúpené vstupenky spolu so symbolickou anjelskou poukážkou im do 24. decembra doručíme. 

Milí priatelia, prostredníctvom Vianočnej pošty Slovenskej filharmónie môžeme v čase Adventu urobiť malý dobrý skutok a na Vianoce potešiť tých, ktorí pomoc potrebujú v tejto chvíli najviac. Darujeme  originálny hudobný darček, krátke vybočenie z každodenných starostí a spoločne strávený čas v prekrásnych priestoroch Slovenskej filharmónie.

Anjelskú poukážku na vstupenky je možné uhradiť v cene od  12 – 16 €.
Pomáhajme a robme dobro ľuďom v kríze.

Ďakujeme, Slovenská filharmónia a OZ  DOMOV-DÚHA.   
Krízové stredisko DÚHA vzniklo a pomáha ohrozeným, opusteným, týraným či zneužívaným ženám a ich deťom už šestnásť rokov. Slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa.