On-line databáza modernej architektúry Slovenska.

Register modernej architektúry na Slovensku má novú podobu. O jej vývoj sa pre Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV postarala platforma Slovenskej národnej galérie lab.SNG.
blog

Vo vynovenej databáze nájdete najvýznamnejšie diela slovenskej architektonickej moderny, profily architektiek a architektov alebo kolekcie, v ktorých objavíte napríklad budovy dokumentované slovenskou pracovnou skupinou do co mo mo – medzinárodnou organizáciou, ktorá sa zaoberá výskumom, dokumentáciou, propagáciou a ochranou pamiatok modernej architektúry.

Stavby si môžete filtrovať podľa architektov, funkcie alebo roku vzniku a vďaka mape sa za nimi vybrať aj osobne. Záznamy o jednotlivých budovách ponúkajú podrobné údaje o ich vzniku, kontexte a súvisiacej literatúre, ako aj návrhy a fotografie z Archívu Oddelenia architektúry SAV a ďalších zdrojov.

Medzi kolekciami nájdete aj položku Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy.

 

Autorkou nového, vizuálne čistého dizajnu registra je Ľubica Segečová, vývoj databázy a užívateľsky prívetivé prostredie za lab.SNG zabezpečili Igor Rjabinin a Ernest Walzel. „V tomto projekte sme využili skúsenosti, ktoré sme nazbierali počas piatich rokov vývoja Webu umenia. Oba projekty sú postavené na open-source technológiách a sú otvorené vylepšeniam od komunity vývojárov. Dokazujú tiež, že vývoj web stránok a aplikácií v oblasti vedy a kultúry môže byť aj v rukách samotných inštitúcií, ktoré výsledky svojej práce zdieľajú a využívajú v ďalších projektoch,“ popisuje Michal Čudrnák, vedúci lab.SNG.

Register je spolu s Webom umenia a online databázami pre galérie a múzeá ďalším projektom Slovenskej národnej galérie, ktorý verejnosti približuje a sprostredkováva kultúrne dedičstvo Slovenska a Čiech v digitálnej a atraktívnej podobe. V budúcnosti nie je vylúčená ani ďalšia potenciálna spolupráca Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV a SNG, ktorá by mohla priniesť prepojenie Webu umenia a on-line Registra modernej architektúry na Slovensku. Fotografie, nákresy a modely budov od Vladimíra Dedečka, Ivana Matušíka, Emila Belluša a ďalších známych architektov zo zbierok architektúry SNG by tak raz mohli slúžiť ako rozšírený obrazový materiál k stavbám spomínanej on-line databázy.