Ukážme svet, ktorý máme doma

Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje open call pre vizuálne umenie Art of Fjúžn. Témou je - počas pandémie stále aktuálny - Svet, ktorý máme doma. Práce je možné prihlasovať do 10. júna 2021, pričom tie najlepšie budú vystavené počas 16. ročníka festivalu [fjúžn] v septembri 2021 a tiež uverejnené vo festivalovom magazíne.
blog

Téma migrácie a integrácie cudzincov ešte stále rozdeľuje slovenskú spoločnosť. Počúvame názory, že cudzinci ohrozujú našu kultúru, že nám berú prácu, že nie sú prínosom pre našu krajinu. Mnohí a mnohé dokonca osobne nepoznajú žiadnych migrantov či utečencov,” popisuje aktuálnu situáciu na Slovensku riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Nina Galanská.

Na Slovensku pritom dnes žije už vyše 150-tisíc cudzincov a cudziniek. Sú našimi susedkami, kolegami, priateľkami či dokonca rodinnými príslušníkmi. Tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto krajiny a prispievajú k rozvoju slovenskej spoločnosti. Predstavujú svet, ktorý máme doma. Slovensko vždy bolo a vždy bude multikultúrnou krajinou. A práve národnostné, etnické a náboženské menšiny, staré i tie nové, ju robia pestrejšou a bohatšou.

„Zámerom výzvy Art of Fjúžn je objavovať prejavy rozmanitosti v každodennom živote Slovenska. Obraz o migrácii často určujú najmä politici a migračná karta sa vyťahuje ako politická agenda s prímesou strachu a ohrozenia. Predstavte si, že dostanete do rúk takúto „migračnú kartu“ vy a môžete nanovo nastaviť pravidlá hry,” hovorí šéfredaktorka webu fjuzn.sk Anna Jacková o prístupe k súťaži.

Autori a autorky môžu prihlásiť práce z celého spektra vizuálneho umenia. Podmienkou je, aby zachytávali stretávanie, prenikanie a miešanie rôznych kultúr, interkultúrne spolužitie či kultúrnu diverzitu Slovenska.

„Aby sme sa rozvíjali a posúvali ďalej, potrebujeme žiť v otvorenej a rôznorodej spoločnosti. Práve rozmanitosť a mnohonárodnosť nám pomôžu uvedomiť si vzájomné kvality či hodnoty, priniesť toleranciu a otvorený dialóg. Preto je táto súťaž nesmierne dôležitá, umenie nám približuje dôležité témy okolo nás oveľa viac. Dúfam preto, že sa do súťaže dostane veľa prác. Odporúčam všetkým umelkyniam a umelcom, aby sa nebáli experimentovať, používať rôzne techniky a pozerať na tému zo širšieho kontextu,” dodáva predsedníčka odbornej poroty Olja Triaška Stefanović.
 

Víťazné práce, ktoré získajú ceny v hodnote 100 až 500 eur, vyberie odborná porota v zložení: vizuálna umelkyňa Olja Triaška Stefanović, umelecká kritička Lenka Kukurová, novinárka Anna Jacková, grafický dizajnér Mykola Kovalenko a fotograf Piotr Gąska. Okrem toho organizátori udelia aj Cenu verejnosti.

Všetky informácie o súťaži môžu nájsť záujemcovia a záujemkyne na stránke festival.fjuzn.sk. V prípade otázok sa môžu obrátiť na tím festivalu [fjúžn].