Týždeň slovenských knižníc 2013

Od 18. do 24. marca sa koná 14. ročník tradičného celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorého zámerom je zviditeľniť knižnice prostredníctvom najrozmanitejších aktivít a podujatí.

blog

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa koná 18. marca o 13:00 hod. v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Otvorenie TSK bude spojené s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc – SAKAČIK 2012 niektorej z členských knižníc za aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Jedným z ťažiskových podujatí TSK bude 7. ročník Jarného maratónu s knihou. Vo všetkých zúčastnených knižniciach budú herci celý týždeň postupne čítať z diela Tone Révayovej: Johanka v Zapadáčiku. Spoločne ho organizujú verejné knižnice Bratislavy a Pezinka – Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava Nové Mesto, Miestna knižnica Petržalka a Malokarpatská knižnica Pezinok.

Univerzitná knižnica / Program

18.3. – 6.4.2013 (výstavy)

Barokové nádvorie, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11

1. poschodie, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska11

19.3.2013 / 10.00.hod.

 • Americká asociácia knižníc a tradícia Národného týždňa knižníc v USA: know-how nášho úspechu
 • Hovorí Michael Dowling, riaditeľ medzinárodných vzťahov Americkej asociácie knižníc

Prednášková sála, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11

19.3. – 12.4.2013

Výstavná sála Ľudovíta Štúra, Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1

20.3.2013 10.00

 • Sila marketingových kampaní Americkej asociácie knižníc: ich vplyv na knižnice a spoločnosť.
 • Prednáška Michaela Dowlinga, riaditeľa medzinárodných vzťahov Americkej asociácie knižníc

Prednášková sála, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska11

17.30 hod.

Seminárna miestnosť, Univerzitná knižnica v Bratislave, Klariská 5

Staromestská knižnica / Program

18. 3. 2013, 17:00 Čo (asi) v knihách o Bratislave ešte nebolo – beseda s V. Obuchovou o nových zaujímavostiach z dejín Bratislavy / pobočka Panenská 1

19. 3. 2013, 9:00 Čítanie nás baví – zážitkové rodinné čítanie / Centrum pre deti a mládež, Blumentálska 10/a

20. 3. 2013 10:00 Jarný maratón s knihou – Toňa Révayová: Johanka v Zapadáčiku / Centrum pre deti a mládež Blumentálska 10/a, pobočky Záhrebská 8, Karadžičova 1, Západný rad 5

Z rozprávky do rozprávky – dramatizácia rozprávok v podaní študentov SPŠE na Zochovej ul. pre klientov domovov dôchodcov a Domova sociálnych služieb / pobočka Panenská 1

21. 3. 2013, 14:00 Čítam, čítaš , čítame – vyhodnotenie 8. ročníka čitateľskej súťaže / Centrum pre deti a mládež Blumentálska 10/a

 • Generálna amnestia pre zábudlivých čitateľov
 • Zápis zdarma pre neregistrovaných záujemcov

Pozrite si viac informácii

Mestská knižnica v Bratislave / Program

19. 3. 2013 o 13:30 / Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

 • Medená veža (1970, réžia: Martin Hollý ml.)

Kino pre nevidiacich a slabozrakých

19. 3. 2013 o 15:00 / Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16

 • Emília Vášáryová

Beseda s hlavnou ženskou predstaviteľkou filmu Medená veža (aj pre verejnosť)

19. 3.2013 o 14:00 / Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

 • Tajomstvo jasnovidcov

Z cyklu detských prednášok Dušana Valenta Záhady a zvláštne javy

20.3.2013 o16:30 / Galéria Artotéka, Kapucínska 1

 • Samuel Jaroslav Zachej
 • „vyslanec“ Slovákov v Bulharsku, prednáška

21. 3.2013 o 14:00 / Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3

Číta: Zuzana Porubjaková

21. 3.2013 o 17:30 / Galéria Artotéka, Kapucínska 1

 • Čaro tónov medzi riadkami

Koncert žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa