SNG predstavila nový Web umenia

Web umenia ako katalóg fungoval už 4 roky. Od dnes je spustená jeho nová, vizuálne krajšia, obsahovo komplexnejšia, rozsahovo ešte väčšia a najmä užívateľsky viac friendly verzia.

blog

Tento na Slovensku zatiaľ ojedinelý projekt sa predstaví širokej verejnosti s novými funkciami a dizajnom. Návštevníci webu nájdu odteraz výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií v novej podobe a budú tak môcť po prvýkrát vidieť časť z výsledkov digitalizácie diel výtvarného umenia, realizovanej vďaka národnému projektu Digitálna galéria.

ObrázokObrázokObrázok

„Nielen, že sa zmenil vizuál, ale aj filozofia používania webu," uviedol na tlačovej konferencii jeden z z jeho tvorcov Igor Rjabinin. „Hlavným znakom používania je vyhľadávanie," dodáva.

Vyhľadávanie na webe funguje na princípe synoným, čo prakticky užívateľovi umožňuje vyhľadávať diela, aj keď nepozná presný názov či autora. Nový web je tiež lepšie prispôsobený displayom tabletov a telefónov.

Novinkou je aj sprístupnenie digitálnych reprodukcií autorskoprávne voľných diel. Záujemcovia si ich môžu stiahnuť v pôvodnej veľkosti a využiť na rôzne účely ako napríklad umiestnenie na vlastnú webstránku, tlač, alebo ďalšiu digitálnu úpravu.

Atraktívnejší obsah podčiarkuje séria krátkych dokumentov Príbehy umenia", ktorá osobným pohľadom autorov, ich rodín alebo ľudí, ktorí sú na nich zachytení, priblíži výtvarné diela v širších súvislostiach. Pilotný diel tejto série je venovaný Slavínu a soche vojaka. Pozrieť si ho môžete už dnes tu.

Pribúdať budú tiež videá s nahovoreným obsahom od kurátora a články približujúce výtvarné techniky alebo tematické kolekcie diel v sérii „Dielo v detaile - umenie z makro pohľadu".

Okrem umeleckých diel nájdu návštevníci na webe aj profily autorov, ktoré okrem základných informácií obsahujú aj ich „sociálnu sieť" - prepojenia so študentmi, s učiteľmi a so spolupracovníkmi, spolu s mestami, kde sa narodili a pôsobili.

Zaujímavosťou je, že Web umenia nepokrýva len zbierky SNG, ale aj Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch a Galérie mesta Bratislavy. Momentálne web ponúka celkovo až 64 000 diel.

ObrázokObrázok

Tvorcovia nového Webu umenia z tímu lab.SNG v spolupráci s pracovníkmi galérií budú postupne rozširovať ďalší obsah a funkcie, ktoré ukážu rozmanitosť a kvalitu zbierok výtvarného umenia čo najväčšiemu okruhu záujemcov.

Webstránka Web umenia