SĽUK hľadá nové tváre do tanečného súboru

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) chce rozšíriť svoje rady o nových tanečníkov. Vítaní sú najmä absolventi umeleckých škôl a členovia folklórnych súborov, ktorí sa chcú venovať tancu profesionálne. Konkurz do tanečného súboru sa uskutoční v piatok 10.4.2015 o 17:00 hod. v SĽUK-u.

blog

Požiadavky:
- vek minimálne 17 rokov - ľudový tanec na pokročilej úrovni
- základy klasického tanca a iných tanečných techník

Priebeh konkurzu:
- tréning klasického tanca
- zadané ukážky z aktuálneho repertoáru SĽUK-u
- vlastná tanečná ukážka a naštudovaná video ukážka (prihláseným uchádzačom link na video zašleme)

Prihlášku s profesijným životopisom a fotografiou je potrebné poslať e-mailom na adresu: natasa.hesekova@sluk.sk alebo písomne na adresu: Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31, 853 08 Bratislava.

Bližšie informácie na tel. čísle: +421 911 022 033.