Slovenská národná galéria pozýva na Rembrandta

Slovenská národná galéria organizuje výlet na výstavu „Rembrandt a maliarstvo holandského zlatého storočia“ v Budapešti s kurátorkou Zbierky starého európskeho umenia Zuzana Ludikovou.

blog
Program
 • 6.45/ nástupište autobustov pri hoteli Park Inn, Rázusovo nábrežie

Odchod z Bratislavy

 • 10.00 / Budapesti Történeti Múzeum

Dejiny Korvínovho kostola

V Historickom múzeu mesta Budapešť otvoria v januári výstavu venovanú najmonumentálnejšej sakrálnej architektúre Budínskeho hradu, kde sa odohralo množstvo významných udalostí národného ale i nadnárodného významu.

 • 12.00

Korvínov kostol na Budínskom hrade, Mátyás templom

Pôvodná 60 metrov dlhá cirkevná stavba bola postavená v gotickom štýle. Mnohokrát prestavovaný kostol dostal dnešnú podobu v rokoch 1874 až 1896. V kostole boli korunovaní poslední maďarskí králi. Kostol využívali nemeckí mešťania. Dnes sa v kostole nachádza múzeum sakrálnych predmetov.

 • 14.15 / Szépművészeti Múzeum

Rembrandt a maliarstvo holandského zlatého storočia

V spolupráci so štokholmským Národným múzeom, amsterdamským Národným múzeom a zbierkou Kremer usporiadalo budapeštianske Múzeum krásnych umení veľkolepú prehliadku holandského a flámskeho maliarstva 17. storočia. Vystavených je okolo 170 diel od jednej stovky autorov, najväčším počtom diel je zastúpený Rembrandt van Rijn. Prostredníctvom jednej dvadsiatky malieb je dokumentovaná jeho maliarska kariéra a cez autoportréty aj celoživotný záujem introspekcie jedného z najväčších maliarov všetkých čias. Iné tendencie v barokovom maliarstve sú vydokladované maľbami od Vermeera či Fransa Halsa.

 • cca 17.30

Odchod z Budapešti

Organizačné info
 • Cena: 37 €

V cene sú zarátané: doprava, vstupné do 3 múzeí, odborný výklad Pozn.: cena nezahŕňa cestovné poistenie

 • Spôsob platby
 • len bezhotovostne prevodom na účet: 2625740956/1100 (Tatra Banka)
 • variabilný symbol: 27012014 (dátum výletu)
 • do predmetu uveďte mená osôb, za ktoré platíte.

na zájazd je nutné sa vopred prihlásiť a platbu uhradiť do 3 dní od potvrdenia Vášho prihlásenia

 • Info a prihlasovanie

02/ 20 47 61 31 | zuzana.palicova@sng.sk