Slovenská národná galéria má výstavu roka

Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2011 v kategórii Výstava získala Slovenská národná galéria za výstavu Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949).

blog

Výročné ceny revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá sú tzv. Oscary v galerijnej, muzeálnej a vydavateľskej oblasti. Udeľuje ich redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Tento rok boli ceny odovzdané už po dvadsiaty prvý raz. Hlavným cieľom je oceniť najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.

Ceny sa udeľujú v kategóriách: Objav – nález | Akvizícia | Expozícia | Výstava | Publikácia | Menšia publikácia – drobná tlač | Obnova | Reštaurovanie | Akcia – Pudujatie | Film – Multimediálne di­elo.

Ocenenia si laureáti prevzali osobne pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 v Slovenskej republike v Redute v Bratislave 14. septembra 2012.

Slovenská národná galéria získala z nominovaných projektov hlavnú cenu – Výstavu roka za najrozsiahlejší a zároveň divácky úspešný výstavný projekt Nové Slovensko, ktorý oslovil odborníkov aj laickú verejnosť.

Projekt predstavil prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Ukázal, ako moderné umenie na Slovensku (nielen klasické výtvarné druhy, ale aj fotografia, okrajovo grafický dizajn) reflektovali prejavy, „výdobytky“ modernej civilizácie a ako spoluvytvárali celkový vizuál doby. Na výstave boli predstavené jedinečné fotografické kolekcie spolu s dielami vrcholnej avantgardy Fullu, Galandu a tiež grafického dizajnu.

Autorom celej koncepcie bol Aurel Hrabušický. Kurátori výstavy: Aurel Hrabušický, Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Dagmar Poláčková. Vizuálna koncepcia výstavy: Alexandra Kusá a Marija Havran.

Okrem výstavy získala Slovenská národná galéria aj ocenenie v kategórii Expozícia spolu s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Okoličné, Jozefom Tomagom, Júliusom Rybákom a Jurajom Matákom za expozíciu sakrálneho umenia Múzeum Ladislava Mattyasovszkého v kláštore františkánov v Liptovskom Mikuláši-Okoličnom.

Už v minulosti získala Slovenská národná galéria viaceré ocenenia Výročných cien revue Pamiatky a múzeá.

Všetky informácie o nominovaných a výhercoch nájdete na stránke Výročných cien revue Pamiatky a múzeá