SNG otvára 11. decembra zrekonštruovaný areál

Vo štvrtok 27. októbra Slovenská národná galéria úspešne prebrala od zhotoviteľa stavby zrekonštruovaný areál národnej galérie na Rázusovom nábreží. V ten istý deň SNG v súčinnosti so Stavebným úradom začala kolaudačný proces rozsiahleho areálu pozostávajúceho z niekoľkých stavebných objektov. Drobné úpravy, ktoré ale nebránia kolaudácii a užívaniu budovy, budú dodatočne dokončené v priebehu jesene.
blog

SNG sa rozhodla nečakať na kompletne vybavený interiér a zariadené expozície, ale jednotlivé časti areálu otvárať postupne.

Po otvorení galérie pre verejnosť 11. decembra v priebehu nasledujúceho roka postupe sprístupní aj stále expozície, kinosálu, modernú knižnicu, kaviareň a galerijné kníhkupectvo. 

Úspešné dokončenie rekonštrukcie SNG, náročnej investičnej akcie rezortu kultúry, neznamená len obnovu národnej galérie. Je to historický moment pre slovenskú kultúru, umeleckú scénu, ale aj pre naše mesto, v ktorom vznikne úplne nový verejný priestor a živé miesto pre trávenie voľného času na brehu Dunaja.Príbeh rekonštrukcie SNG v skratke
Slovenská národná galéria s obnovou fakticky začala, keď sme boli nútení v roku 2001 z havarijných dôvodov zatvoriť neomoderné Premostenie, ktorým architekt Vladimír Dedeček prepojil dve krídla historických Vodných kasární. Postupne odpadávali a degenerovali aj ostatné priestory – Vodné kasárne, depozitáre a administratívna budova. Podobu galerijného areálu sme hľadali v dvoch architektonických súťažiach a v roku 2005 sme začali pripravovať projekt podľa víťazného návrhu architektonického ateliéru BKPŠ Kusý – Paňák. Návrh rešpektoval pôvodnú architektúru Vladimíra Dedečka zo sedemdesiatych rokov, zabezpečil kvalitnú prácu so zbierkami, spriechodnil areál a spojil ho s mestom. So stavbou sme začali v roku 2016 a po rôznych peripetiách sme sa v roku 2022 dopracovali k výsledku. A teda – UŽ je to tu!Slovenská národná galéria ďakuje všetkým, ktorí od roku 2001 pomáhali obnovu SNG realizovať.