Rodina v SNG

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG pravidelne pripravuje množstvo hravých, vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre všetky vekové kategórie. Prečítajte si viac v našom blogu.

blog

Programy pre rodiny

Slovenská národná galéria pravidelne pripravuje tvorivé a vzdelávacie aktivity pre rodiny s deťmi, ktoré chcú zážitkovou formou spoznávať výstavy a zbierky SNG. Môžete tu príjemne a podnetne prežiť svoj voľný čas.

Ako prebiehajú rodinné programy si môžete pozrieť v krátkom videu:

 

Nedeľa po Zelenej
každá posledná nedeľa v mesiaci / 15.00 – 17.00
pre rodiny s deťmi od 6 – 12 rokov

spolupráca – zaujímavé témy z každodenného sveta – nové súvislosti – výtvarná terminológia – umelecký dezert - vylepšený formát pre celú rodinu prepojený spoločnou témou
Zelená zo všetkých strán a uhlov:

Tvorivá streda
Každú stredu 17.00 – 18.30

Rodičia s deťmi od 4 – 7 rokov
Pokračovanie zabehnutého formátu výtvarných ateliérov pre rodičov s deťmi predškolského veku. Zblízka preskúmate originály diel na výstavách SNG a objavíte ich skryté príbehy. V ateliéri pri spoločnej tvorbe môžete vyskúšať rôzne výtvarné postupy a podnecovať detskú tvorivosť.
Ateliér vedie výtvarníčka Lucia Gašparovičová.

Za dverami galérie
Tvorivý kurz pre rodičov. Program bude prebiehať raz mesačne ako dvojhodinový celok s aktivitami vo výstavách, v teréne aj mimo SNG.
Program bude prebiehať raz mesačne ako dvojhodinový celok s aktivitami vo výstavách, v teréne aj mimo SNG, samostatnou aktivitou v ateliéri, diskusiami s odborníkmi, stretnutia s hosťami a nápadmi na vymýšľanie doma.

Výtvarka
Každý pondelok 16.00 – 18.00

Pre deti od 8 do 12 rokov
Nový výtvarný kurz, ktorý prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Cez diela vystavené na výstavách SNG budeme skúmať rôzne výtvarné problémy. V ateliérovej časti budeme skúšať techniky a experimentovať s materiálmi. Podľa vopred stanoveného programu budeme s deťmi preberať základy výtvarného zobrazovania sveta ale aj fantazírovania.

Bookobrazy
Stretnutie pre deti, knihy a obrazy. S vybranou detskou knižkou a špeciálnym hosťom deťom ukážeme nielen literárne zákutia, ale budú sa môcť aj výtvarne vyšantiť s ilustrátormi či výtvarnými pedagógmi SNG.
Každý mesiac na deti čaká nový literárny hrdina z knižiek slovenských autorov. Cez pohybovo oživené príbehy možno objavia čaro kníh.

Objednávky:
Oddelenie galerijnej pedagogiky
Tel.: 02/204 96 270; 0915/786 712

Barbora Jurinová, barbora.jurinova@sng.sk
Magdaléna Kuchtová, magdalena.kuchtova@sng.sk