Predstavte svoje umenie na Cigánskom Bašaveli 2013!

Občianske združenie Divé maky hľadá rómskych umelcov a remeselníkov, ktorí chcú odprezentovať svoje umenie na Cigánskom Bašaveli 2013!

blog

Medzinárodný multižánrový festival vznikol v roku 2009 na základe myšlienky vytvoriť pódium pre rómskych umelcov, ktorí by inak nemali šancu vystupovať. Zároveň dáva priestor talentovaným rómskym deťom zapojeným v štipendijnom programe občianskeho združenia Divé maky, ukázať divákom dosiahnuté pokroky. Pre ne je aj určený výťažok zo vstupného.

Minulý rok navštívilo festival vyše 4 000 návštevníkov z rôznych krajín! Mali možnosť vidieť pestrosť rómskej kultúry, ktorú v reálnom živote môžu zachytiť len zriedka. Začínajúce kapely, ale aj tie, ktoré sú úspešné za hranicami Slovenska, performeri, tanečníci, či divadelníci priniesli na hrad Červený kameň jedinečnú atmosféru radosti a porozumenia.

Čaká nás piaty ročník! Festival Cigánsky Bašavel ponúka i tento rok priestor šikovným rezbárom, košikárom, umeleckým kováčom, ako aj chráneným dielňam, či občianskym združeniam a komunitným centrám predstaviť širokej verejnosti svoju prácu, aktivity a výrobky.

Vysoká návštevnosť festivalu je pre ne jedinečnou príležitosťou. Kapely sa môžu prihlásiť do konca februára, remeselníci, občianske združenia, chránené dielne a komunitné centrá do 31.3. 2013 na e-mailovej adrese: divemaky@divemaky.sk. Tu dostanú i podrobné informácie. Cigánsky Bašavel sa bude konať toto leto, v auguste.