Predaj abonentiek do Slovenskej filharmónie už len do 9. októbra!

Slovenská filharmónia pripravila v novej 72. koncertnej sezóne našim návštevníkom a priaznivcom celé spektrum koncertov, ktoré sú zoradené do koncertných cyklov. Na väčšinu z nich si môžete zakúpiť do piatka 9. októbra finančne zvýhodnenú abonentku, ktorá vám prinesie aj ďalšie výhody.
blog

Abonentku Slovenská filharmónia ponúka na nasledovné koncertné cykly:

Symfonicko-vokálny cyklus A/B

Hudba troch storočí, cyklus D/E

Populárny, cyklus C

Rodinné koncerty, cyklus R

Cyklus Slovenského komorného orchestra, cyklus SKO

Organové koncerty, cyklus O

Klavír a klaviristi, cyklus K

Hudobná mozaika, cyklus HM

Stará hudba, cyklus SH


Podrobný prehľad koncertov jednotlivých cyklov nájdete na www.filharmonia.sk alebo v celosezónnom bulletine, ktorý je v predaji v Pokladnici SF. 

Pokladnica Slovenskej filharmónie, Reduta, Nám. Eugena Suchoňa 1 je otvorená: 

Po: 9.00 – 14.00, Ut – Pia: 13.00 – 19.00

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa koncerty konajú pre obmedzený počet návštevníkov, prednostný vstup na koncerty  Slovenskej filharmónie budú mať držitelia abonentiek na novú  sezónu.      

Všetky koncerty Slovenskej filharmónie sa počas sezóny budú konať za dodržania hygienických opatrení.