Posaďte sa na Staromestskom nábreží a opäť zažite výhľad na Dunaj!

21. júna budú tri Vyhliadkové lavičky symbolicky odovzdané do užívania Starého mesta. Slávnostné odovzdávanie za účasti pani starostky Táne Rosovej sa uskutoční o 17.00.

blog

Projekt Vyhliadková lavička je príkladom spolupráce neziskového a podnikateľského sektora, ktoré spoločne so Starým Mestom dali príležitosť mladým talentom, aby sa realizovali v prospech domácich i zahraničných užívateľov bratislavského verejného priestoru.

Základná idea projektu Vyhliadková lavička vznikla v hlave zakladateľa Nadácie PROVIDA – Ladislava Kossára, rodeného bratislavčana, ktorý chcel prispieť k zatraktívneniu verejného prostredia “svojho” mesta. Spoločne s občianskym združením PUNKT sa rozhodli zrealizovať mestský mobiliár pre Bratislavu, ktorý by svojim dizajnom reagoval na vopred určené miesto v mestskej časti Staré Mesto. V spolupráci s Oddelením kultúry Starého Mesta bolo zvolené Vajanské nábrežie – pešia promenáda. Zámerom bolo poukázať na necitlivé riešenie protipovodňovej ochrany, ktorá obmedzuje výhľad na rieku Dunaj sediacim na lavičkách, osadených pozdĺž promenády.

V marci 2012 vyhlásilo občianske združenie PUNKT verejnú dizajnérsku Súťaž na návrh Vyhliadkovej lavičky pre Staré Mesto. K termínu uzávierky – 30. 4. 2012 bolo do súťaže s medzinárodnou účasťou poslaných rekordných 126! dizajnových návrhov, pričom väčšina z nich sa vyznačovala inteligentným tvorivým prístupom k zadaniu a vysokou kvalitou spracovania.

Návrhy hodnotila odborná komisia v zložení – Ing. Ernest Huska, Doc. Sylvia Jokelová, Mgr.A. David Karásek, Mgr. Ladislav Kossár, Jozef Arvay, Mgr. art. Barbara Zavarská, ArD.. Autorkou víťazného návrhu s názvom “Posaďte sa!” sa stala dizajnérka Helena Bergerová.

V novembri 2012 bol vybraný najvhodnejší z uchádzajúcich sa výrobcov – popradská firma KLOCOK, s.r.o., ktorá počas mesiacov marec – máj 2013 odliala tri kusy Vyhliadkovej lavičky z betónu poskytnutého spoločnosťou Holcim Slovensko, a.s.. Technický dozor a sedacie komponenty z dreva realizovala spoločnosť 30/70 Productions, s.r.o..

Slávnostné odovzdávanie novej Vyhliadkovej lavičky do užívania Starého Mesta za osobnej účasti starostky Táne Rosovej.

  • Dátum: 21. júna 2013 o 17.00

Miesto: Vajanského nábrežie, Bratislava (vedľa Osobného prístavu)