Od piatku do nedele bude VŠMU predstavovať možnosti štúdia na virtuálnych Dňoch otvorených dverí

Fakulty VŠMU otvárajú svoje brány počas troch dní, od 13. do 15. novembra. Pre protipandemické opatrenia budú Dni otvorených dverí virtuálne. 

blog

Možnosti štúdia filmu, divadla, hudby a tanca postupne predstaví Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v programe svojich virtuálnych Dní otvorených dverí. Pre internetovú podobu obľúbeného podujatia sa škola rozhodla z dôvodov obmedzení, ktoré priniesli protipandemické opatrenia. 

Online prezentácie budú prebiehať prostredníctvom živého prenosu na sociálnej sieti Facebook. V piatok 13. novembra dostane priestor Filmová a televízna fakulta, sobota 14. novembra bude patriť Divadelnej fakulte a v nedeľu 15. novembra sa predstaví Hudobná a tanečná fakulta. Filmová a televízna fakulta

Program každého dňa otvorí rozhovor naživo s osobnosťami jednotlivých fakúlt, do ktorého budú môcť svojimi otázkami prispieť aj diváčky a diváci. Filmársku časť akademickej obce budú zastupovať režisér Martin Šulík a scenárista Marek Leščák. Spomedzi divadelníkov prídu diskutovať režisér Marián Amsler, scénograf a architekt Peter Mazalán a bábkoherečka Katarína Aulitisová. O hudobných a tanečných odboroch porozprávajú klaviristka Jordana Palovičová, tanečná pedagogička Miroslava Kovářová a operný spevák Peter Mikuláš. 

Program bude po úvodných rozhovoroch pokračovať prezentáciami fakúlt a ich  katedier či ateliérov. Záujemcovia a záujemkyne o štúdium sa dozvedia informácie o podmienkach prijatia, prijímacom procese či náplni štúdia jednotlivých študijných plánov. V závere ponúkne každý z troch online prenosov ukážky zo študentskej tvorby – koncerty, vystúpenia, divadelné inscenácie či slovenskú internetovú premiéru úspešného absolventského filmu. 

Podrobnosti o programe aj všetky tri živé prenosy budú k dispozícii vo facebookovej udalosť Dni otvorených dverí VŠMU.

Tanečná a hudobná fakulta

Piatok, 13. november – Filmová a televízna fakulta: 
15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Martinom Šulíkom a Marekom Leščákom, moderuje Barbora Bakošová 
16:00 – Zo života ateliérov a katedier – predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov 
18:00 – Pre čisté svedomie - slovenská online premiéra absolventského filmu 
18:30 – Diskusia s tvorcami filmu Pre čisté svedomie

Sobota, 14. november – Divadelná fakulta: 
15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Mariánom Amslerom, Petrom Mazalánom a Katarínou Aulitisovou, moderuje Barbora Bakošová 
16:00 – Zo života katedier – predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov 
18:30 – Kačka, Smrť a Tulipán – bábková inscenácia 
19:30 – Myseľ – činoherná inscenácia
20:30 – Diskusia s Pavlom Viechom, režisérom inscenácie Myseľ

Nedeľa, 15. november - Hudobná a tanečná fakulta: 
15:00 – Začíname!
15:05 – Talkshow s Jordanou Palovičovou, Miroslavou Kovářovou a Petrom Mikulášom, moderuje Barbora Bakošová 
16:00 – Zo života katedier – predstavenie fakulty a jednotlivých študijných plánov 
18:00 – Grieg – Zeljenka – koncert 

Divadelná fakulta