Nový vzdelávací a prehľadový cyklus Filmový kabinet

Filmový kabinet je nový vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie v Kine Lumiére.

blog

Tvoria ho projekcie vybraných diel raného filmu, snímok pred- i povojnového obdobia, nových vĺn a hnutí až po súčasnosť, spojené s výkladom filmu a odborným lektorským úvodom.

Prvá projekcia projektu Filmový kabinet sa uskutoční už vo štvrtok 24. januára o 18.00 hod. v bratislavskom Kine Lumière a jeho návštevníkom predstaví vznik filmu aj v trochu iných súvislostiach, ako ho poznáme.

Každú projekciu Filmového kabinetu otvorí prednáška, po ktorej bude nasledovať projekcia filmu a diskusia po jeho uvedení. Prvá prednáška nesie názov Vznik filmu a odvíja sa od myšlienky, že každý počiatok je niečím magický.

Dramaturgovia a lektori projektu Filmový kabinet, filmový teoretik Michal Michalovič a estetik filmu Juraj Oniščenko to objasňujú slovami, že „vo filozofii bola oddávna idea počiatku spojená s ideou pravdy. Možno trochu paradoxne myslenie v 20. storočí tak trochu aj kvôli vzniku filmu túto ideu problematizuje. Film je popri fotografii jediné umenie, kde sa história pravidelne opiera o presný dátum pri datovaní jeho počiatku. Je to 28. december 1895, keď bratia Lumièrovci uskutočnili prvé verejné premietanie v Grand Café v Paríži. Práve tento dátum však otvára veľké očakávania a otázky.“

Po prednáške na túto tému bude nasledovať pásmo krátkych filmov, zostavené z filmových šotov Eduarda Schreibera, ktorý sa považuje za prvého slovenského filmára, a jeho filmy sa nápadne podobajú ranej tvorbe bratov Lumièrovcov. Aj on nakrúcal krátke zábery z rodinného života a jeho okolia, aj on bol fotografom. Premietať sa bude i jeho film Únos, hodnotený ako prvý hraný slovenský film, ktorý nakrútil so svojimi súrodencami. Ide o paródiu na v tom čase módne kovbojky, v ktorom traja muži unesú mladú ženu. Do hlavných úloh únoscov obsadil Schreiber svojich troch bratov – Alfreda, Alexandra a Maximiliána, a do úlohy unesenej neter Frederiku.

Okrem Schreiberovej tvorby sa na prvej projekcii cyklu budú premietať aj filmy Charlesa Chaplina z jeho raného obdobia, diváci uvidia grotesky Chaplin lepičom tapiet, Chaplin naháňa doláre a tragikomédiu The Chaplin Revue – Psí život.

Januárová prednáška spojená s projekciou a lektorským úvodom otvorí prvý semester celého projektu, ktorý nesie názov Od zrodu po Kristove roky a potrvá do konca mája 2013. Zúčastniť sa jej môžu nielen prihlásení študenti Filmového kabinetu, ale prístupná je aj pre širokú verejnosť.

Projekcie sa budú konať pravidelne každý druhý štvrtokKine Lumière, na február sú pripravené prednášky Griffith a detail s projekciou Griffithovho filmu Intolerancia (1916) a Vznik slovenskej kinematografie s projekciou filmu Jánošík Jaroslava Siakeľa (1921).

Cyklus Filmový kabinet vznikol na základe nedostatočného povedomia o dejinách kinematografie na Slovensku a jeho zámerom je vytvoriť platformu, na základe ktorej sa aj široká verejnosť môže dostať do kontaktu s odborníkmi a zúčastniť sa filmového skúmania. Jeho cieľom je nielen ponúknuť divákovi znalosti atraktívnou formou, ale prebudiť v divákovi hlbšiu túžbu po vzdelaní a filme.

Prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku v roku 2013, v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK). Autentické projekcie sa budú realizovať výhradne z unikátnych archívnych 35 mm filmových kópií Národného filmového archívu SFÚ.