Nový animovaný film Sneh

Krátky film o žene, ktorá čaká na svoju lásku, o mužovi, ktorý v ďalekých krajinách hľadá dokonalú vločku snehu, ktorý zahaľuje i roztápa sny…

blog

Režisérka Ivana Šebestová po dvoch svojich krátkych filmoch Lionardo Mio a Štyri a natočila Ďalší krátky film, tentorát pod názvom Sneh. Dej príbehu je o žene, ktorá čaká na svoju lásku, o mužovi, ktorý v ďalekých krajinách hľadá dokonalú vločku snehu, ktorý zahaľuje i roztápa sny…

Film má 18 min. a na LSovensku sa premieta pred dlhometrážnym španielsko-francúzskym filmom Snehulienka: Iný príbeh

Ivana Šebestová narodená v roku 1979 absolvovala štúdium animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka.

Počas štúdia nakrútila mnoho animovaných filmových cvičení a etúd na zadanie. Jej krátky film Lásko má, inšpirovaný rovnomennou piesňou Vladimíra Mertu, získal Hlavnú cenu v kategórii „Videoklip“ na festivale Áčko 2002.

Magisterský film Lionardo Mio zvíťazil v roku 2005 na prestížnom Medzinárodnom festivale európskych filmových škôl v Bologni.

Ivana Šebestová sa ako pomocná režisérka podieľala na produkcii muzikálového animovaného filmu Kataríny Kerekesovej Kamene. Na predchádzajúcom autorskom filme Štyri intenzívne pracovala štyri roky. Film Sneh vznikal šesť rokov.