Nová publikácia Diagnózy času sa predstaví v Kine Lumière

Vo štvrtok 23. mája 2013 sa v Kine Lumière uskutoční prezentácia publikácie českého literárneho a filmového kritika, historika a publicistu Jana Lukeša Diagnózy času: Český a slovenský poválečný film.

blog

Súčasťou prezentácie bude aj projekcia filmu Dušana Hanáka Ružové sny.

Publikácia Jana Lukeša Diagnózy času: Český a slovenský poválečný film reflektuje československý film od začiatkov kinematografie na našom území v roku 1898 až do roku 2012.

Čitateľov sprevádza na ceste československého filmu od amaterizmu k profesionalite, od nemých filmov k zvukovým, od úplných začiatkov cez novú vlnu až k druhému desaťročiu 21. storočia. História našej kinematografie je v knihe zaznamenaná prostredníctvom rôznych peripetií, ktoré film rovnako ako aj iné umenia donútili uzatvárať kompromisy s ideológiami či zákonitosťami a musela sa s nimi vyrovnávať celá spoločnosť.

Publikáciu otvára prológ, venovaný obdobiu rokov od počiatkov kinematografie v roku 1898, potom nasleduje päť kapitol, štyri intermezza a uzatvára ju epilóg, v ktorom autor približuje pozadie vzniku knihy a zároveň sprostredkúva myšlienky charakterizujúce súčasný film.

Publikáciu Diagnózy času: Český a slovenský poválečný film dopĺňajú obrazové prílohy a fotografie, register mien, filmov a televíznych programov, uvádza bohaté pramene a zdroje literatúry, vysvetľuje tiež skratky, značky, názvy a pojmy.

Ján Lukeš sa vo štvrtok 23. mája 2013 o 18.00 hod. v bratislavskom Kine Lumière prezentácie publikácie zúčastní osobne. V týchto dňoch v Bratislave s Martinom Šulíkom nakrúca ďalší z portrétov cyklu Zlatá šedesatá, venovaný slovenskému režisérovi Petrovi Solanovi.