Na Dizajnvíkende môže vystavovať každý!

Trivjednom Vám ponúkajú jedinečnú možnosť stať sa účastníkom medzinárodného festivalu Dizajnvíkend.

blog

Máte doma zaujímavý predmet – produkt, ktorý si podľa Vás zaslúži pozornosť?

Pripravené je pre vás pokračovanie projektu My vám – vy nám v rámci Dizajnvíkendu.

Od 20. 9. do 23. 9. môžete priniesť ľubovoľný predmet – produkt do priestorov Pisztoryho paláca a spolupodieľať sa tak na našej inštalácii.

Ako hrať?

  1. vyberte produkt
  2. prineste ho do Pizstoryho paláca do miestnosti s inštaláciou trivjednom
  • 3. zaraďte produkt do jednej z nasledovných kategórií:
  • FUNKCIA
  • ESTETIKA

SENTIMENT (EMÓCIA)

4. napíšte k produktu komentár (nepovinné)

5. produkt bude označený číslom, po skončení akcie si ho môžete odniesť

6. číslo produktu a vaše meno bude uvedené na tabuli účastníkov – vystavujúcich

7. za vašu účasť dostanete pozvánku pre dve osoby na finisáž výstavy 23. 9. , kde sa stretnete s ostatnými účastníkmi projektu a uvidíte našu – vašu výstavu vo finálnej podobe.

Prečítajte si kompletný program Dizajnvíkendu 2012