Mira Gáberová – víťaz Ceny Oskára Čepana 2012

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlásila v apríli 17. ročník prestížneho ocenenia pre slovenského vizuálneho umelca / umelkyňu do 35 rokov Cena Oskára Čepana 2012.

blog

Medzinárodná odborná komisia rozhodla 11. júna o štyroch finalistoch súťaže, ktorými sú Tomáš Džadoň (1981), Mira Gáberová (1979), Oto Hudec (1981) a Matej Vakula (1981).

Do 17. ročníka Ceny Oskára Čepana sa prihlásilo 35 uchádzačov, ktorých tvorba zastúpila rôzne médiá. Medzinárodná porota v zložení Edit András /HU/, Fedor Blaščák /SK/, Ondřej Chrobák /CZ/, Maja Fowkes & Reuben Fowkes /GB, CRO/ a Gábor Hushegyi /SK/, vybrala do finále umelcov, ktorých práca a prístup k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu, nastoľujú otázky a podnecujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku.

Odborná porota ocenila výraznú umeleckú koncepciu všetkých finalistov, ako aj ich výslednú realizáciu vo výstavnom priestore. Tiež si všimli spoločné črty jednotlivých projektov, medzi ktoré patrí spoločný záujem umelcov o v súčasnosti relevantné otázky i problém participácie.

Za absolútneho víťaza určili autorku Miru Gáberovú (1979), ktorá realizovala dielo s názvom Performance Group (2012). Na víťaznej práci sa porotcovia zhodli jednohlasne. Ocenili autorkino citlivé a mnohovrstvové odhaľovanie podstaty komunity, skúmanie kolektívnej kreativity, ako aj ozveny histórie performatívneho umenia v jej diele.

Mira Gáberová získala finančnú odmenu v hodnote 2600 €, šesťtýždňový rezidenčný pobyt v New Yorku a možnosť realizovať samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérií.

Mira Gáberová (1979) dosahuje vo svojej tvorbe prostredníctvom prvkov drámy, tragédie a melanchólie efekt pátosu, ktorý zámerne pretvára. V rámci toho sa dostáva do permanentných významových konfrontácií, výsledkom ktorých je následné zmierenie sa s chaosom. Zaoberá sa formálnymi limitmi videa, pracuje s dekonštrukciou a rôznymi formami autorskej spolupráce, interpretácie a apropriácie. Jej posledné diela na seba preberajú podobu videa, performance, inštalácie, fotografie a kresby.