Mapovanie dier - pomôžte zmapovať stav nevyužívaných pozemkov

V sobotu 22. marca organizuje Vnútroblok v spolupráci so združením Archtung mapovanie nevyužitých mestských priestorov – tzv. dier, v Bratislave. Ukážte aj Vy diery vo vašom meste.

blog

V sobotu 22. marca organizuje Vnútroblok v spolupráci so združením Archtung mapovanie nevyužitých mestských priestorov – tzv. dier, v Bratislave. Cieľom akcie je zmapovať všetky nevyužívané priestory v centrálnej časti Bratislavy s pomocou tých, čo ich najlepšie poznajú – s ľuďmi žijúcimi na týchto miestach.

Prihláste sa na územie, ktoré chcete mapovať, stiahnite si mapu a v sobotu 22. marca sa vydajte do ulíc. O 15:00 sa stretávame na Mobilnej záhrade Sasinkova 21, kde pozbierame mapy od všetkých terénnych mapovačov.

Viac info o projekte sa dočítate tu

Projekt Diery

Občianske združenie Vnútroblok rozbieha projekt, ktorý sa bude tejto téme dlhodobo venovať. Diery bude mapovať, rozprávať o nich, komunikovať s ich majiteľmi, s mestom a s iniciátormi dočasných intervencií – s katalyzátormi zmien vo fyzických aj v sociálnych štruktúrach mesta. A týchto všetkých (majiteľov nevyužívaných priestorov a dočasných využívačov) spájať v spoločnom cieli – využívaní mesta.

Začína sa mapovaním, do ktorého je potrebné zapojiť všetkých, ktorých zaujíma ich mesto a jeho skryté priestorové potenciály. Všetkých, ktorí chcú rozmieňať potenciály dier na plány, návrhy a projekty, ktorými chcú meniť diery na miesta.

Prečo? alebo Zmysel tohto projektu

”Mestá budú dobré vtedy, keď v nich budú žiť zodpovední ľudia, ktorí sa zaujímajú a aktívne starajú o svoje širšie okolie a jeho správu. Keď mestské komunity budú inkluzívne organizmy generujúce vnútorné zdroje s pozitívnymi dopadmi, ktoré presahujú komunitu samotnú.

Chceme meniť mestá tým, že pomôžeme ľuďom vytvárať z dier miesta. Miesta, ktoré sú ich. Ich a ešte mnohých iných ľudí, ktorí sú angažovaní do fyzického vytvárania miesta, alebo ktorých vzťah k miestu je formovaný spomienkami s ním spojenými.”

  • Vnútroblok