Krásna Hôrka do konca roka prekrytá

Sanačné práce na hrade Krásna Hôrka pokračovali aj v uplynulých týždňoch. Od 5. decembra práce skomplikovali vietor, sneh a mráz na pracovných pozíciách a prístupových komunikáciách.

blog

Práce na obnove národnej kultúrnej pamiatky však v plnom rozsahu pokračujú, rozsah a stav prekrytia objektov už teraz zaručujú, že hradné múry sú pred nepriaznivým počasím zachránené.

Pohotovosť pre prípadnú potrebu riešenia mimoriadnych udalostí je zabezpečená aj počas nadchádzajúcich sviatočných dní. Zhotoviteľ má ambíciu do konca roka havarijne zastrešiť všetky plánované objekty hradu.

Prekryté už sú: gotický palác, gotická veža, renesančná veža a hradná kaplnka. V súčasnosti sa realizujú práce na Františkinom múzeu a prípravné práce na SV veži (bašte). Stavba lešenia so zastrešením sa realizujú na hornom hrade (justícia, arkádová chodba, remeslá a renesančný palác).