Komenského námestie žije

Komenského námestie, maličký pľac medzi historickými budovami za starou budovou SND. Nové vedenie mesta pristúpilo k zmene Komenského námestia na verejný priestor inovatívnym spôsobom.

blog

Program na Komenského námestí je prispôsobený tomu, že priestor je čiastočne v obytnej zóne. Ľudia budú mať možnosť si zapožičať rôzne stolové hry, zahrať si pingpong alebo bedminton.  Počíta sa aj s premietaním filmov a dokumentov, vrátane dokumentov s mestskou tematikou ako súčasť diskusie o tom, ako má vyzerať moderné mesto. Pre najmenších budú súčasťou programu aj detské divadelné predstavenia.Pri obnove Komenského námestia sa mesto spája s partnermi, občianskymi združeniami. Námestie bolo najprv vyčistené v spolupráci mestských služieb a neziskovky Zelená hliadka. Následne spolu s OZ Street Art Communication uprostred vytvorili zelený kruh, ktorý je symbolom zmeny a naznačením centrálneho priestoru pre stretávanie sa ľudí. Na námestí postupne pribúda dočasná mobilná zeleň a tiež nová výsadba v už existujúcich pevných kvetináčoch. 

Zároveň tam v spolupráci s OZ TRAKT budú umiestnené dva foodtrucky. Červené stoly a stoličky z projektu Sadni si!, ktoré môžete vidieť aj na iných miestach v meste sú v priestore vďaka spolupráci s partnermi Nadácia Slovenskej sporiteľne a Volkswagen Slovakia, a. s. Navyše vďaka nadácii Slovenskej sporiteľne je na námestí aj pingpongový stôl, ktorý počas oficiálneho otvorenia námestia tvorca značky Bratiska pretvoril a z betónového pingpongového stola sa tak namaľovanou bratislavskou tematikou stal „Bratislavský pingpong“.