Kino Lumière prináša nový cyklus Kino Čas

Kino Lumière v študijnej sále Filmotéky uvádza nový celoročný cyklus. Pod názvom Kino Čas bude sledovať život spoločnosti pred rokom 1990.

blog

V roku prelomových „osmičkových“ výročí ponúkne hneď v januári výber filmov, ktoré sa sústredia práve na niektoré z nich. Projekcia sa uskutoční v pondelok 22. januára o 18.15 hod. a lektorsky ju uvedie filmová historička Eva Filová.

Názov cyklu odkazuje na legendárne kino Čas v „Palacke“ na Poštovej ulici v Bratislave s celodenným programom krátkometrážnych spravodajských, populárno-vedeckých a dokumentárnych filmov a grotesiek. Počas roka ponúkne desať blokov krátkometrážnych dokumentárnych a spravodajských filmov, reflektujúcich „životný cyklus“ spoločnosti pred rokom 1990.

„Kino Čas som koncipovala ako pomyselnú jazdu našimi dejinami,“ hovorí filmová historička Eva Filová, zostavovateľka a lektorka cyklu. „Pásma sa budú odlišovať tematicky, ale v rámci nich bude existovať chronológia vo forme časových rezov od 40. – 50. rokov až do konca 80. rokov, resp. prelomu rokov 1989/1990. Počas roka prejdeme rôznymi časovými a tematickými pásmami od budovateľského étosu, industrializácie a mechanizácie, reorganizácie školstva a náborov do odborných učilíšť a robotníckych profesií, cez chvíle oddychu, športovania, cez zlaté časy bezplatnej zdravotníckej starostlivosti až po zdolávanie aj zachraňovanie prírody, dobývanie vesmíru, boj za mier či občiansky vzdor.“

Januárové pásmo Ako sme sa konštituovali pripomenie viacero tohtoročných významných výročí. Obsiahne revolučný rok 1848 v analógii k tzv. Víťaznému februáru, založenie Matice slovenskej, novú ústavu Československej socialistickej republiky, prijatie zákona o federalizácii Československa i súvislosti prvej republiky, ktoré boli spolu s kľúčovými osobnosťami, Tomášom Garrigueom Masarykom a Milanom Rastislavom Štefánikom, vrátené v roku 1990 do učebníc dejepisu.

Premietne sa šesť filmov z rokov 1948 až 1990, všetky pochádzajú z archívnych fondov Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Podľa Filovej je v nich „vyše 3500 dokumentárnych filmov nakrútených do roku 1990, ktoré ponúkajú dostatočne bohatý materiál na nekonečné variovanie pásiem alebo celých cyklov, či už z hľadiska spoločnej témy, jedného autora, celej generácie, časového rozpätia a podobne. Aj keď z tohto množstva oddelíme explicitne politické a ideologické filmy, tak nám ostane dostatok materiálu. Je mylné sa domnievať, že všetko, čo tu bolo do prevratu v roku 1989 nakrútené, najmä v Krátkom filme, bolo len o budovaní socializmu, komunistoch a pionieroch“. 

K výberu filmov januárového bloku, ktorý sa bude niesť v štátotvornom duchu, Filová dodáva, že „čo sa týka ´magických osmičiek´, tak napríklad k výročiu tzv. Víťazného februára by toho bolo habadej. Lenže kto by sa chcel pozerať iba na oslavné filmy o víťazstve pracujúceho ľudu a o histórii revolučného robotníckeho hnutia?

Naopak, o prvej Československej republike je toho oveľa menej, keďže z toho obdobia sa zachovalo len pár filmových fragmentov a po roku 1948 sa z historického vedomia mazali osobnosti a hodnoty spojené s touto ´buržoáznou, panskou´ republikou. Pomerne veľa materiálu máme aj z roku 1968, a to  nielen s Dubčekom a tankami, ale vo vzťahu k celému obrodnému procesu, ktorý uvoľnil ruky aj filmovým tvorcom a tí sa chopili spoločensky pálčivých tém alebo dali voľnosť svojej fantázii“.

Cyklus Kino Čas uvádza Filmotéka Kina Lumière, dramaturgicky zameraná okrem iného aj na uvádzanie archívnych slovenských filmov, ktoré sú vzácnym prameňom našej histórie a v nových súvislostiach zároveň prinášajú cennú výpoveď. „Tie filmy sú obrazom svojej doby, ba čo viac, sú Mefistotelovým zrkadlom, v ktorom je predvádzaná vytúžená budúcnosť,“ hovorí Filová. „Pre mňa sú zaujímavé aj presahy do súčasnosti s otázkami: Ako sme na tom teraz? Ako dopadla Matica slovenská? Ako sa dnes prejavuje entuziazmus a ako dnes funguje vymývanie mozgov?“

22. 1. o 18:15 Kino Čas I: Ako sme sa konštituovali

Filmy:

Za práva ľudu, Ivan Július Kovačevič 1948 (12´)
Filmová spomienka na revolučný rok 1848 na Slovensku.

Sto rokov Matice slovenskej, Pavel Čalovka 1962 (14´)
Dokumentárny film o histórii a o súčasnosti Matice slovenskej, založenej 6. júna 1861.

Hľadanie budúcnosti, Jozef Zachar 1960 (11´)
Dokumentárny film o novej ústave Československej socialistickej republiky.

Týždeň vo filme 45/1968, Milan Černák 1968 (11´)
Monotematický žurnál k prijatiu zákona o federalizácii Československa k 50. výročiu republiky.

Sonda 4/1990. Stratené dejiny?, Rudolf Ferko 1990 (17´)
Film o skresľovaní našich novodobých dejín do roku 1989 pri príležitosti tlače nových učebníc dejepisu. Anketa medzi žiakmi odhaľuje deravé znalosti o prvej republike...

Kinožurnál 20/1990, Znovuzrodenie M. R. Štefánika, Vladimír Mináč 1990 (15´)
Monotematické číslo filmového žurnálu k 71. výročiu úmrtia M. R. Štefánika

 xxx

 Viac informácií o Kine Čas a program nájdete aj tu.