Istropolitana projekt má víťazov

19. ročník medzinárodného súťažné festivalu divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt prebiehal 22. – 27. júna 2012.

blog

V priebehu šiestich dní si mohli Bratislavčania vychutnať 23 súťažných predstavení z 18 krajín sveta a 7 predstavení zo sprievodného programu, ktorý tvorili divadelné inscenácie z tvorby VŠMU.

Súťažné predstavenia hodnotila medzinárodná odborná porota a medzinárodná študentská porota.

Odborná porota v zložení: Gohn Ginman (Veľká Británia), Sylvia Huszár (Maďarsko), Petr Christov (Česká republika) a Zuzana Ferusová (Slovenská republika) udelila nasledovné ceny:

Pozoruhodný divadelný počin: B. Schulz: Stránky z knihy (Veľká Británia) Hlavná cena festivalu: H. Ibsen, G. Buchner: NE-poslušnosť (Nemecko) Najlepší ženský herecký výkon: Veronica Arizancu & Maria Popa (Rumunsko) Najlepší mužský herecký výkon: Dan Melnic (Moldavsko) Špeciálna cena poroty: A. N. Ostrovskij: Výnosné miesto (Slovenská republika); H. Kleist: Princ Homburský (Česká republika)

Študentskú porotu tvorili: Ella Parry-Daviet (Veľká Británia), Samantha Mitschke (Veľká Británia), Manpreet Kaur (India), Rima Juraite (Litva), Sabina Zygmanowska (Poľsko), Marcella Andrusko (Maďarsko), Lukáš Brychta (Česká republika) a Lucia Lejková (Slovenská republika). Udelila nasledovné ceny:

Najlepšia inscenácia: B. Schulz: Stránky z knihy (Veľká Británia) Najlepšia divadelná kritika: Dominika Široká Najlepšia fotografia festivalu: Martina Golianová Najuletenejšia inscenácia: H. Kleist: Princ Homburský (Česká republika)

Na základe diváckeho hlasovania bola udelená aj Cena diváka: A. N. Ostrovskij: Výnosné miesto (Slovenská republika)