Haló, tu je múzeum! - Online program o tom, čo sa deje za múrmi múzea

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) pripravilo nový program online. V cykle online Haló, tu je múzeum! prináša múzeum pohľad najmä na profesie a ich pracovné zameranie. Predstavíme vám postupne kolegov a ich vzácne výpovede o vnímaní svojej úlohy v múzeu. Zastávajú nezastupiteľnú prácu a bez nich by múzeum nemohlo fungovať.

blog

Tematické múzeá Múzea mesta Bratislavy sú uzavreté od decembra 2020. Za bránami pokračuje život. Zamestnanci prichádzajú do múzea a starajú sa naďalej o zbierkové predmety, vzácne objekty a pripravujú online programy. Pracujú na revíziách a nových projektoch. Venujú sa dokumentovaniu zbierkových predmetov, ošetrujú predmety, pripravujú výstavy a programy. Tešia sa na opätovné otvorenie múzeí a realizáciu kontaktných programov. 

Nezastupiteľnosť múzea môžeme vnímať aj ako uchovávanie kolektívnej historickej pamäti, priestor celoživotného vzdelávania a vytváranie nových pohľadov a názorov na historické udalosti podporené zbierkotvornou a výskumnou činnosťou. Cez múzeá sa dozvedáme, ako žili generácie ľudí pred nami, čo bolo pre nich dôležité. Dôkazom toho sú zachované zbierkové predmety, architektonicky vzácne objekty múzeí, kde sú nainštalované. O cca 150 000 zbierkových predmetov múzea sa stará a prezentuje ich množstvo špecifických profesií, ktoré majú svoje zastúpenie v múzeu. 

Tak poďte a zoznámte sa s profesiami a ich prácou MMB v online programe Haló, tu je múzeum! Krátke videozáznamy sú poňaté s dávkou nadhľadu a niekedy aj vtipných postrehov odborníkov – kurátorov, reštaurátorov, dokumentátorov a ďalších profesií. 

Program môžete sledovať na Youtube MMB

Pozrite si, čo robí zástupca riaditeľa, aké má povinnosti a čo ho na svojej práci najviac baví.
PhDr. Daniel Hupko, PhD. v múzeu pracujem od roku 2016 – teda už päť rokov. Spravujem pozostalosť Janka Jesenského, ktorú tvorí šesť zbierok, a samostatnú zbierku Literárny fond. Zároveň zastávam post vedúceho oddelenia dokumentácie a post zástupcu riaditeľa Múzea mesta Bratislavy. Pozrite si, čo robí zástupca riadietľa, aké má povinnosti a čo ho na svojej práci najviac baví.