Galéria v divadle, SNG a SND sa spojili

Slovenské národné divadlo (SND) a Slovenská národná galéria (SNG) sa spojili, aby obohatili čas, ktorý návštevníci trávia v Novej budove SND, aby sa návšteva divadla stala kultúrnym rituálom.

blog

Spoločne pripravili výstavný cyklus Galéria v divadle, ktorý bude trvať po celý rok 2014. 22. januára 2014 sa sprístupnia prvé dve výstavy – a to výstava divadelných plagátov zo zbierok SNG pod názvom Hra pre oko v kurátorskej koncepcii Viery Kleinovej a výstava Poetika periférie, ktorá v umeleckých dielach súčasných autorov a autoriek (Lucia Tallová, Rastislav Sedlačík, Dominik Hlinka a Olja Triaška Stefanovič) odhalí niekedy znepokojivú, inokedy poetickú tvár periférie. Výstavu koncepčne pripravila Alexandra Tamásová.

„Sme radi, že sa na nás vedenie divadla obrátilo s návrhom ďalšej spolupráce. Limity spôsobené rekonštrukciou galérie a ambícia divadla obohatiť ponuku pre svojich návštevníkov vyústili do spoločného projektu galéria v divadle. Naším cieľom je pripraviť na mieru šitý výstavný plán, ktorý by zahŕňal rôzne tituly – originálne tematické výstavy súčasného umenia, výber z užitého umenia, scénografie spolu so sprievodným slovom a s garanciou kvality. Vždy ma tešia také projekty, ktoré vzniknú spontánne a sú podriadené výsledku. A to sa, myslím, v tomto prípade stalo – určite vyhráva návštevník, ktorý dostáva povestné 2 v 1,“ privítala možnosť spolupráce generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.

„Je to úžasné, ak si erbové inštitúcie slovenskej kultúry spontánne podajú ruky a poprajú si všetko dobré na spoluprácu, ak to vyplynie zo vzájomného pocitu, že jeden druhého potrebujeme. Je to tak asi predurčené, malo by to tak jednoucho byť, bez žiadnych mimoriadnych komentárov. Ale predsa… SND a SNG sú inštitúcie, ktoré sa musia vzájomne vnímať a obohacovať. Deje sa to tak, hoci máme rôznu dramaturgiu, impulzy na našu tvorbu sú predsa len vychádzajúce zo spoločnej základne. Chceme ponúknuť našim spoločným divákom tú najvyššiu možnú kvalitu zážitku,“ uviedol Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND.

Do výstavného plánu zaradila galéria spolu s divadlom viacero titulov tak, aby sa pokrylo široké rozpätie galerijných zbierok, no aj pestrosť, ktorú výtvarné umenie ponúka. Niektoré tituly korešpondujú so zameraním hostiteľa – divadla, k takým bude patriť výstava venovaná výberu z divadelného plagátu a monografická prezentácia legendy slovenskej scénografie Alešovi Votavovi Do výberu zaradíme aj ukážku zo zbierok insitného umenia, ktorá obsahuje jedinečné maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela nečakanej poetiky a kvality. Pri príprave projektu bol kladený dôraz na kvalitatívny výber, kultivovanú adjustáciu a všetky „galerijné“ parametre, aby boli výstavy naozaj dôstojným partnerom predstavení v divadle.