Galéria mesta Bratislavy pre seniorov

Galéria mesta Bratislavy od septembra pripravuje nové programy pre seniorov Tajomstvá umenia, zamerané na hlbšie poznávanie sveta umenia.

blog

Programy, venované vybraným témam a osobnostiam starého a súčasného umenia sa budú konať raz mesačne, vždy vo štvrtok so začiatkom o 14.00 h.

Ponúkajú aktívne a tvorivo strávený čas v historických priestoroch Mirbachovho a Pálffyho paláca GMB, spojený s oddychom a vzdelávaním.

program
  • 20.9.2012 / 14:00 / GMB Mirbachov palác
  • Slávny Messerschmidt

Program venovaný je svetoznámemu sochárovi Franzovi Xaverovi Messerschmidtovi z čias Márie Terézie, známemu najmä jedinečnými „charakterovými hlavami“, ktorého život sa spája aj s históriou Bratislavy.

  • 18.10.2012 / 14:00 / GMB Pálffyho palác
  • Umenie zblízka

Má ná súčasné umenie čo povedať? Netradičné pohľady mladých ľudí na diela umenia 20. storočia v zbierkach GMB

  • 15.11.2012 / 14:00 / GMB Pálffyho palác
  • Ladislav Mednyánszky

Výstava predstaví významného umelca cez jeho kresby, ktoré predstavujú intímnu a menej známu polohu jeho tvorby.

  • 13.12.2012 / 14:00 / GMB Pálffyho palác
  • Madona v umení

Zobrazenie témy Madony v tvorbe predstaviteľov moderny v slovenskom výtvarnom umení , ako je Ľudovít Fulla či Mikuláš Galanda

  • 24.1.2013 / 14:00 / GMB Pálffyho palác
  • Živé umenie

Diela umenia v prírode, ktoré prírodu už viac nezobrazujú, ale vznikajú priamo v nej

Na programy sa nie je potrebné vopred objednať. Vstupné 1,50 eur.

Viac informácii o výstavách nájdete v profiloch Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác a Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác