Filmová prehliadka Bergman a ženy & Bergman 100 v SNG

Od 30. mája do 27. júna vždy v stredu o 20:00 pozývame na filmovú prehliadku BERGMAN A ŽENY v rámci projektu BERGMAN 100 pri príležitosti 100. výročia narodenia režiséra s úvodmi kurátorky Petry Hanákovej. Festival je jedinečnou príležitosťou na hlbšie poznanie aj menej známych bergmanovských polôh. 

blog

Program v Café Berlinka (Slovenská národná galéria), Nám. Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Streda 30. 5. / 20.00 Čakajúce ženy 

Streda 6. 6. / 20.00 Sny žien 

Streda 13. 6. /20.00 Pred úsvitom 

Streda 20. 6. / 20.00 Mlčanie 

Streda 27. 6. / 20.00 Ženy a Bergman, Muži a Bergman 

Ingmar Bergman (1918 - 2007) je jednou z najkomplexnejších osobností dejín svetovej kinematografie. Jeho tvorba je na jednej strane silne autorská, teda akosi zvláštne dostredivá, na druhej strane však veľmi bohatá - tematicky, žánrovo i štylisticky neobyčajne pestrá. Festival BERGMAN 100 je jedinečnou príležitosťou k hlbšiemu poznaniu aj menej známych bergmanovských polôh. Pri spolupráci viacerých inštitúcií má každá možnosť zvoliť si svoj pohľad na Bergmana, svoj tematický fokus.

Kolekcia filmov, ktorú predstavíme v Berlinke, zdôrazní ženské hľadisko Bergmanových filmov. Vo výbere s názvom BERGMAN A ŽENY uvedieme tituly určované subjektivitou ženského sveta, kde i trápenia sú, takpovediac špecificky ženské.


Hoci býva Bergman často obviňovaný z vampirizmu či exploatácie žien/herečiek, vďaka opakovanej spolupráci s identickými interpretkami (Eva Dahlbeck, Ingrid Thulin, Harriet Andersson...) a poznaniu ich potenciálu, podarilo sa mu nakrútiť niekoľko neobyčajne jasnozrivých feministických diel.

Filmy uvedieme v rámci kolekcie chronologicky s úmyslom ukázať aj štylistický vývoj Bergmana (počnúc ešte viac-menej tradicionalistickým filmom Čakajúce ženy až po hranične existenciálne vyprázdnené Mlčanie). Výber uzavrieme dvojicou diskusných dokumentov, v ktorých kľúčové herečky a herci rozkrývajú intimitu svojej spolupráce s Bergmanom. 

https://www.bergman100.sk/