Festival Jeden svet pozná víťazné filmy

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet už pozná najúspešnejšie filmy 13. ročníka. Tak ako po minulé roky bol Slovenský dokumentárny film 2012 súťažnou sekciou.

blog

Najnovšie filmy našich renomovaných dokumentaristov posudzovala medzinárodná porota v zložení: Jadwiga Glowa – Hučková z Poľska z filmového ústavu Jagelonskej univerzity, režisér a filmový teoretik Martin Štoll z Českej republiky a vedúca Ateliéru dokumentárnej tvorby FTF VŠMU Ingrid Mayerová zo Slovenska.

Jednomyseľne sa zhodli na tom, že najlepším slovenským dokumentom je autorský film Zuzany Piussi Krehká identita. Ocenili „úderné odkrytie hrôzu-vzbudzujúceho hodnotového sveta hľadačov koreňov slovenskej národnosti“.

Autorom Ceny Jedného sveta, ktorú režisérka Zuzana Piussi získala, je umelecký sochár Pavol Macho. Porota udelila aj čestné uznanie a to filmu Tomáša Krupu Absolventi. Páčilo sa im „trefné pomenovanie dezilúzie mladej generácie, ktorá sa má stať budúcnosťou Slovenska“. Dokument Krehká identita sa dostane do kinodistribúcie už v januári 2013 a Absolventi od marca 2013.

Víťazným filmom podľa diváckeho hlasovania sa stal mystifikačný dokument o streetartovej scéne Banksy – Exit through the Gift Shop z filmovej sekcie ARTivizmus, kde boli zaradené filmy o rôznych podobách občianskeho aktivizmu prostredníctvom umenia, streetart nevynímajúc.

Z ponuky 70 dokumentov 13. ročníka festivalu Jeden svet bola najvyššia návštevnosť na filmoch: Od Fica do Fica, Zrodenie LSD, ekologických filmoch Hotel Červený les a „Z koša do chladničky“.http://ci­tylife.sk/fil­m/z-kosa-do-chladnicky a Happy.

Zo sprievodných podujatí najviac zaujala diskusia Gorila rok po – výnimka alebo pravidlo? Zuzana Wienk hovorila so svojimi hosťami o tom, prečo na Slovensku stroskotáva vyšetrovanie veľkej korupcie.

Ďalším sprievodným podujatím, o ktoré bol mimoriadny záujem bola debata Budúcnosť Európy. Odborníci, ale aj politici na nej hovorili o ekonomickej aj morálne kríze v Európskej únii a ponúkli svoj pohľad na možné riešenia situácie.

Záujem bol aj o koncert skupiny Sendreiovci. Líder kapely Vlado Sendrei bol tiež hosťom diskusie s názvom Rómovia v politike, ktorá nasledovala po filme Cigáni idú do volieb. Ukazuje to, že diváci festivalu Jeden svet sa zaujímajú o rómsku kultúru, ale aj o problematiku spolužitia Rómov a väčšinového obyvateľstva Slovenska.

Festival Jeden svet pripravil OZ Človek v ohrození