Ember - 6 dňový intenzívny workshop s Laurou Aris & Jorgém Jáureguim

Bývalí členovia svetoznámeho súboru Ultima Vez – Laura Aris a Jorgé Jáuregui, ktorí hľadajú svoj vlastný umelecký hlas v spoločnom projekte Ember, budú viesť workshop v Bratislave!

blog

5.8.2013– 10.8.2013 Nový Priestor, Pisztoryho Palác, Štefániková 25, Bratislava

Workshop bude rozdelený na dve časti na doobednú a poobednú:

Laura Arís: Silové zdroje / 10:00 – 13:00 Workshopy, budú mať technickú časť, v ktorej budú mať možnosť účastníci skúmať ochranné mechanizmy tela, ktoré naše telo využíva pri použití fyzických extrémov. Vychádzať budú hlavne zo štruktúry kostry a svalovej muskulatúry. Hľadanie plynulosti a slobody pohybu. Môžu sa naučiť pracovať s energiou tela, vedieť ju recyklovať a správne využiť. Tréning bude využívať od jednoduchých pohybov až po dynamické a progresívne pohybové frázy. Pojmy ako risk, dôvera, zodpovednosť, sebaochrana sa budú objavovať počas celého workshopu a budú dávať zmysel vášmu pohybu.

Laura Arís & Jorgeau Jáuregui: Partner Tools / 14:30 – 17:00 Workshop bude zameraný na spoluprácu v pohybovom partneringu. Budú sa využívať rôzne technické cvičenia a hry v ktorých sa bude hľadať rozdiel v práci v skupine a práci s partnerom. Skúmanie vedomia dotyku iných osôb a zároveň hľadanie dôvery a zodpovednosti v pohybovom partneringu.

Jedným z hlavných cieľov výskumu je hľadanie psychickej a fyzickej komunikácie so svojím partnerom a nájdenie rovnováhy medzi dvoma fyzikalitami. Využívanie rozpoznateľných medziľudských vzťahov ako zdrojov energie napr. závislosť, dôvera, ochrana, rovnosť atď. Vzťahy, ktoré nám pomôžu vytvárať predstavy, definovať energiu a vytvoriť príbehovosť. Účastníci budú mať možnosť pracovať aj s vlastným materiálom, ktorý budú môcť využívať v rámci definovaného kontextu.

Súčasťou workshopu budú aj 2 predstavenia ako bonus a premietanie filmu Ultima Vez s pedagogickým kontextom pre účastníkov workshopu.

  • Prihlásenie a zaplatenie zálohy do 29.6.2013 – 179 euro

Prihlásenie a zaplatenie zálohy do 30.7.2013– 189 euro

Prihlásiť sa možete na našej stránke www.novypriestor.com alebo zaslaním prihlasovacieho emailu na info@novypriestor.com