Divácka cena Týždňa slovenského filmu patrí filmu Králi videa

Prehliadka Týždeň slovenského filmu 2021, ktorá sa najprv presunula z jarného termínu na jesenný a napokon skončila v online podobe, pozná víťaza Diváckej ceny. Získal ju dokumentárny film Králi videa (2020) Lukáša Bulavu, ktorý mapuje scénu dovozu, kopírovania a dabovania západných filmov v socialistickom Československu. Prehliadka v redukovanej online podobe sa konala od 29. novembra do 5. decembra na platforme Kino doma a virtuálne sa jej mohli zúčastniť diváci po celom Slovensku.

blog

Divácka cena sa na prehliadke Týždeň slovenského filmu udeľovala po prvýkrát. „Prekvapujúco ju nezískal ani dokument Meky o pred troma týždňami zosnulom Mirovi Žbirkovi, ani na festivaloch úspešní Služobníci či film Salto je kráľ u divákov obľúbeného režiséra Paľa Barabáša, ale dokumentárny film Lukáša Bulavu Králi videa. Film je poctou ľuďom, ktorí počas socializmu sprostredkovávali filmovým fanúšikom snímky, ku ktorým sa inak ako na VHS s rýchlodabingom nedalo dostať. Je to film zábavný, pre starších divákov nostalgický, pre tých mladých v mnohom objavný,“ hovorí Miro Ulman, programový dramaturg prehliadky Týždeň slovenského filmu. Dopĺňa, že „v slovenských kinách mal premiéru 17. decembra 2020, teda krátko pred zatvorením kín, a na veľkom plátne si ho stihlo pozrieť len 66 divákov. Bolo ho však možné vidieť na jar tohto roka online.“ Film v diváckej ankete zvíťazil s veľkým náskokom spomedzi všetkých 23 snímok, ktoré mali v roku 2020 premiéru a tvorili pôvodný program prehliadky. 

Siedmy ročník prehliadky Týždeň slovenského filmu zmapoval tvorbu roka 2020. V redukovanej online podobe priniesol 10 majoritne slovenských filmov, ktoré mali premiéru v uplynulom roku. „Keď na základe rozhodnutia vlády prišiel lockdown, stáli sme pred rozhodnutím, či prejsť do online priestoru a ak áno, tak v akom rozsahu,“ vysvetľuje Ulman podobu online verzie prehliadky, ktorá pôvodne mala premietnuť 40 dlhometrážnych, stredometrážnych a krátkometrážnych filmov a zrealizovať 13 sprievodných podujatí.

"Pôvodne plánované projekcie štyroch filmov denne by boli pre divákov online neúnosné, a tak sme sa rozhodli zaradiť do programu všetky majoritne slovenské filmy, pretože práve tých sa týkali kritické hodnotenia na jednotlivých odborných paneloch.“

Z nich si najviac divákov pozrelo dokumentárny film Raj na zemi Jara Vojteka, hudobný portrét Meky Šimona Šafránka a drámu Služobníci Ivana Ostrochovského. S úspechom sa premietli aj dokumenty Králi videa Lukáša Bulavu, Hokejový sen Mareka Vaňousa, Milan Sládek Martina Šulíka, Salto je kráľ Pavla Barabáša, Tempos trojice režisérov Nazarij Kľujev, Roman Kelemen a Maxim Kľujev, Zlatá zem Dominika Jursu či triler Sviňa režisérskej dvojice Mariana Čengel Solčanská a Rudolf Biermann.

Organizátorov prekvapila predovšetkým účasť divákov na sprievodnom programe, ktorý v zúženej online podobe tvorili štyri odborné panely o hranej, dokumentárnej a animovanej tvorbe, jeden z panelov bol venovaný filmovej vede so zameraním na 25. výročie filmologického časopisu Kino-Ikon. Uskutočnila sa aj odborná diskusia pod názvom Audiovizuálna tvorba, distribúcia a ich podpora v čase pandémie a pre najmenších Filmový kabinet deťom.

Diskusie sa zúčastnili zástupcovia producentov, distribútorov, kinárov i Audiovizuálneho fondu a sledovalo ju viac ako sto divákov, čo je najviac v porovnaní so zvyšnými online aktivitami v sprievodnom programe prehliadky. Na paneli o animovanom filme sa premietlo pásmo krátkych animovaných filmov z roku 2020 a na paneli o filmovej vede bola uvedená do života publikácia filmovej teoretičky Jany Dudkovej Zmena bez zmeny. Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990 – 1993.

„Podľa môjho názoru bolo šťastným rozhodnutím zachovať hodnotiace panely v kine s tým, že diskusia mohla byť prostredníctvom četu, pretože vďaka tomu prebiehala interakcia medzi moderátorkou Jelenou Paštékovou a jednotlivými panelistami,“ hodnotí priebeh prehliadky Ulman.

„Som tiež veľmi rád, že sa uskutočnila aj odborná diskusia na tému Audiovizuálna tvorba, distribúcia a ich podpora v čase pandémie, pretože prezentované dáta priniesli reálne zmapovanie situácie v jednotlivých segmentoch audiovízie a stanú sa východiskom pre prípravu podkladov na to, aby sme dokázali získať podporu na to, čo považujeme za nevyhnutné.“

Za úplne najcennejší označuje Ulman divácky záujem: „Potešili ma otázky divákov v čete i reakcie pri premietaniach filmov, ale najmä celková divácka odozva. Vyše sto divákov na odbornej diskusii – to znie ako sen. Pretože toto podujatie robíme predovšetkým pre nich,“ uzatvára.