Deň otvorených dverí Divadelného ústavu

V piatok 14. septembra sa v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva koná v Divadelnom ústave Deň otvorených dverí.

blog

V čase od 10.00 do 14.00 hod. na návštevníkov čakajú okrem iného portrétne výstavy, výstavy scénografie či kostýmových návrhov, teoretické prednášky, video ukážky záznamov z inscenácií, ale aj naši odborní pracovníci, ktorí ich prevedú jednotlivými oddeleniami.

Po celý deň bude verejnosti k dispozícii **špecializovaná Knižnica Divadelného ústavu i Študovňa Divadelného ústavu. Odborní pracovníci Divadelného ústavu poskytnú návštevníkom priebežné informácie.

Vo foyeri Štúdia 12 a v priestoroch Divadelného ústavu budú inštalované plošné výstavy – portrétne výstavy, výstavy scénografie či kostýmových návrhov, ktoré korešpondujú s témou podujatia a zameriavajú sa na staršie obdobie dejín slovenského profesionálneho divadla.

V Štúdiu 12 budú nainštalované rekonštruované makety významných slovenských scénografov od Ľudovíta Hradského a Jána Ladvenicu až po Ladislava Vychodila.

V priestore Štúdia 12 a v Informačnom centre Prospero sa budú na monitore premietať ukážky z najstarších záznamov inscenácií či profilov osobností.

Divadelný ústav tiež pripravuje blok popularizačných prednášok, ktoré bližšie predstavia zbierky divadelnej scénografie, divadelnej dokumentácie, audiovizuálnych záznamov a Verejný špecializovaný archív.

Po prednáškach sme pre návštevníkov pripravili výkladové sprievody dokumentačnými pracoviskami so zameraním na sprístupnenie inscenačných a osobných obálok a tematických hesiel.