Čo pripravuje Slovenská národná galéria na rok 2017

Ako pokračuje rekonštrukcia areálu SNG? Aké výstavy vás čakajú v SNG? Aká bola úspešnosť a návštevnosť projektov v minulom roku? S akými partnermi vstupuje SNG do nového roku? Ako pokračuje digitalizácia? To všetko nám Slovenská národná galéria prezradila.

blog


Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG

Rekonštrukcia SNG pokračuje od decembra 2015. Po roku sa začína dostávať z „búracej“ do budujúcej fázy. Rekonštrukcia sa týka budov celého rozsiahleho areálu na Vajanského nábreží. Postupne boli odstránené interiéry, nefunkčné a zastarané zariadenia, staré konštrukcie, opláštenie budovy, ale už pred koncom roka 2016 sa začala stavať prvá novostavba. V najbližšom čase sa začne rozoberať posledná časť Premostenia – vtedy bude nábrežie chvíľu doslova štrbavé. 

Rekonštrukciu galéria nevníma iba ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart, na konci ktorého bude moderná verejná inštitúcia 21. storočia. Plány sú teda také, aby okrem prezentácie kultúrneho dedičstva a umenia vznikol verejný areál, ktorý bude slúžiť ako kultivovaná mestská alternatíva na trávenie voľného času.

Výstavy na rok 2017

24. 3. — 4. 6. 2017 | Adamčiak, začni!, Retrospektívna výstava Milana Adamčiaka (1946 – 2017)
Kurátori: Lucia Gregorová Stach, Michal M. Murin

Samostatná výstava neo-avantgardného umelca Milana Adamčiaka (1946-2017), ktorého náhle úmrtie zasiahlo slovenskú kultúrnu scénu v týchto dňoch, predstaví v hlavných črtách jeho tvorbu od polovice 60. rokov po súčasnosť.7. 4. – 20. 8. 2017 | Nech šije! Móda na Slovensku 1945 – 1989
Kurátorky: Zuzana Šidlíková (SMD) a Viera Kleinová (SNG)

Výstava Nech šije! mapuje slovenskú módu v období rokov 1945 – 1989. Má ambíciu prekračovať plytké brehy spomienkového optimizmu a zároveň búrať isté stereotypy. Predstavuje domácu odevnú produkciu – od družstevne organizovaných podnikov zameraných na individualizovanú, zákazkovú módu, cez masívny segment konfekčnej výroby až po ateliérovú tvorbu odevných dizajnérov hlásiacich sa o slovo od začiatku 80. rokov 20. storočia.

23. 6. – 8. 10. 2017 | Drsná škola, Súčasná slovenská grafika účtuje s dejinami
Kurátorka: Alexandra Kusá

Súčasná grafika je v dejinách slovenského výtvarného umenia téma s dlhou a premenlivou tradíciou. Pripravovaná výstava sa zameriava na „skupinku“ dnešných štyridsiatnikov, spriaznených voľbou drsného štýlu nadväzujúceho na tradície rytia a rýpania (technického aj tematického). Ako ukážu autorské kolekcie, v tomto prípade možno dokonca hovoriť o osobitnej generačnej výpovedi.8. 9. – 26. 11. 2017 | Majster z Okoličného a umenie Spiša okolo roku 1500
Kurátor: Dušan Buran

Majster bývalého mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky a spolupracoval s významnými spišskými sochármi vrátane Majstra Pavla z Levoče.

27. 10. 2017 – 31. 1. 2018 | Bazovský
Kurátor: Aurel Hrabušický

Výtvarné dielo Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) ako jedného zo zakladateľov modernej slovenskej maľby bolo už mnohokrát predstavené na výstavách a v publikáciách. Ale Bazovský ako fotograf bude mať na pôde SNG prvú samostatnú výstavu. Pomerne rozsiahly súbor negatívov sa však nachádza v Archíve umenia SNG a ten sa stal základom pripravovanej výstavy.

15. 12. 2017  – 1. 3. 2018 | Architekt Friedrich Weinwurm
Kurátori: Denis Haberland (SNG), Henrieta Moravčíková (Ústav stavebníctva a architektúry SAV)

Výstava pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku.

Návštevnosť a projekty 

V roku 2016 sa podarilo dosiahnuť celkovú návštevnosť expozícií v SNG Bratislava v počte 43 374 návštevníkov a po sčítaní s návštevnosťou expozícií vysunutých pracovísk v Pezinku, Zvolene, Ružomberku a v Strážkach stúpne toto číslo na 92 208.

Partneri Slovenskej národnej galérie

Od nového roku začala SNG spolupracovať s Tatra bankou, a. s., ktorá sa stala naším generálnym partnerom. S touto podporou bude môcť galéria svoju činnosť opäť rozšíriť a vylepšovať. Táto spolupráca sa pretaví do podpory rôznorodých aktivít SNG, galérii tiež umožní pokračovať v tradícii voľného vstupu. Vstup na výstavy v Bratislave tak bude aj v roku 2017 zadarmo.  

Ako pokračuje digitalizácia?

K 31. 12. 2016 bolo v systéme centrálnej evidencie diel výtvarného umenia (CEDVU) evidovaných 102 300 záznamov zbierkových predmetov, ktoré majú uložené digitálne reprodukcie. Po prenose údajov a kontrole ich správnosti prebiehala konverzia digitálnych snímok, ktoré postupujeme na Web umenia. V roku 2017 bude SNG naďalej spravovať tento robustný informačný systém pre galérie a pokračovať v digitalizácii zbierkových predmetov svojich i ďalších galérií.

Čo sa deje v SNG?
Všetky aktuálne výstavy, kurzy, workshopy, diskusie, akcie pre deti aj koncerty nájdete aj na Citylife.sk v profile Slovenskej národnej galérie.