Ceny festivalu Nová dráma/New drama 2014 sú rozdané

GRAND PRIX desiateho ročníka festivalu Nová Dráma/New Drama 2014 získala spomedzi 9 súťažiacich inscenácií dráma Rechnitz – Anjel skazy Činohry Slovenského národného divadla.

blog

Na záverečnom ceremoniáli jubilejného ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2014 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava sa v sobotu večer udelili tri festivalové ceny a ceny súťaže DRÁMA. Hlavnú pozornosť malo vyhlásenie GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2014, ktorú získala Činohra Slovenského národného divadla za inscenovanie drámy Rechnitz – Anjel skazy v réžii Davida Jařaba. Hra súčasnej rakúskej autorky Elfriede Jelinek vychádza zo skutočnej udalosti a nabáda k zásadnému zamysleniu sa nad kľúčovými udalosťami dejín modernej Európy.

V Bratislave sa v sobotu 17. mája skončil desiaty ročník festivalu inscenácií súčasnej drámy. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava bolo odovzdávanie troch festivalových cien a cien súťaže Dráma. Vyvrcholením celého podujatia a tiež programovej sekcie Focus Maďarsko bola inscenácia x&y – tlkot srdca maďarsko-francúzskeho súboru Compagnie Pal Frenak.

Prekvapením večera bolo vyhlásenie Ceny študentskej poroty. Účastníci Seminára mladej kritiky pod vedením Jana Kerbra sa vzácne zhodli s hlavnou porotou a cenu udelili tiež Činohre Slovenského národného divadla za inscenáciu Rechnitz – Anjel skazy. Cenu si prebral režisér inscenácie David Jařab a riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla Roman Polák.

Festivalovým divákom, ktorí mali možnosť hlasovať počas celého festivalu, sa najviac páčila inscenácia Kométa v režijnom spracovaní Juraja Nvotu. Na bratislavskom festivale sa s ňou predstavilo Divadlo ASTORKA Korzo ´90. Cenu bratislavského diváka odovzdala Jana Zednikovičová z Mestského divadla P. O. Hviezdoslava do rúk dramaturgičke Divadla ASTORKA Korzo ´90 Andrei Dömeovej.

Zvláštnu cenu poroty za súhru hereckého kolektívu v inscenácii Svedectvo krvi v réžii Agnieszky Olsten získalo Štátne divadlo Košice. Cenu odovzdala čestná riaditeľka festivalu Zuzana Kronerová umeleckému šéfovi súboru Činohry Štátneho divadla Košice Milanovi Antolovi.

Predseda päťčlennej medzinárodnej poroty Ian Herbert oznámil víťaza ceny GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2014. Cenu získala Činohra Slovenského národného divadla s drámou Rechnitz – Anjel Skazy v réžii Davida Jařaba, ktorý si cenu prebral spolu s riaditeľom Činohry Slovenského národného divadla Romanom Polákom.

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2014
 • Cena bratislavského diváka
 • Justine de Corte: Kométa
 • Divadlo ASTORKA Korzo´90 Bratislava

réžia: Juraj Nvota

 • Cena študentskej poroty
 • Elfriede Jelinek: Rechnitz – Anjel skazy
 • Činohra Slovenského národného divadla Bratislava

réžia: David Jařab

 • Zvláštna cena poroty
 • za súhru hereckého kolektívu
 • v inscenácii Štátneho divadla Košice
 • Karol Horák: Svedectvo krvi

réžia: Agnieszka Olsten

 • Grand Prix Nová dráma/New Drama 2014
 • Elfriede Jelinek: Rechnitz – Anjel skazy
 • Činohra Slovenského národného divadla Bratislava

réžia: David Jařab