CE∙ZA∙AR 2012 už pozná víťazov

XI. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR pozná svojich víťazov.

blog

Ceny sa už tradične odovzdávali v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.

O víťazoch rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení John B. W. Bosch (NL) – predseda poroty, Andrej Alexy (SK), Roman Brychta (CZ), Peter Čanecký (SK), Beny Meier ( AT), Iľja Skoček (SK) a Jiří Suchomel (CZ). „Bronzový domček CE∙ZA∙AR‐a“ – sošku akademického sochára Jána Hoffstädtera si tento rok prevzali architekti za tieto diela:

  • Rodinné domy:

Chata 5×T, autori: Štefan Polakovič, Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Katarína Beladičová, Jana Benková, Ivan Príkopský

  • Bytové domy:

Casa Pueblo, autori: Michal Vršanský, Vladimír Vršanský, Branislav Hantabal, Zuzana Nágelová

  • Občianske a priemyselné budovy:

Výstavba administratívnej budovy GasOil Engineering a.s., autor: Peter C. Abonyi

  • Rekonštrukcia a obnova budov:

Zastrešenie átria a rekonštrukcia fasády Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, autori: Igor Palčo, Barbara Boríková, Miroslav Egyed, Naďa Doletinová, Jozef Karlubík, Rastislav Kňava

  • Interiér:

KILOWATT, autori: Marek Rudohradský, Peter Chaban, Martina Rudohradská

  • Exteriér:

Letný pavilón SNG, autori: Martin Jančok, Alex Šedivec

Okrem týchto šiestich oficiálnych víťazov sa udelila aj Cena verejnosti, ktorú na základe internetového hlasovania získalo dielo Vila P od autorov Dušan Burák a Michal Burák.

Televízny záznam programu bude odvysielaný v sobotu 3. novembra 2012 na Dvojke (RTVS).

Ocenenie CE∙ZA∙AR udeľuje každoročne Slovenská komora architektov za vynikajúci profesionálny výkon ‐ zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov ‐ architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti. O laureátoch ceny CE∙ZA∙AR rozhoduje medzinárodná odborná porota vo dvoch kolách. V prvom kole vybrali porotcovia zo 76 prihlásených diel užší výber diel, ktoré v druhom kole navštívili. Na základe obhliadky rozhodli o udelení 18 nominácií a v tajnom hlasovaní zároveň o udelení cien v jednotlivých kategóriách. O konečných výsledkoch hlasovania je do ich vyhlásenia informovaný len predseda poroty.