Biela noc sa z dôvodu zhoršovania pandémie v pôvodnom termíne neuskutoční.

Napriek ročnej práci a veľkému odhodlaniu sa organizátori Bielej noci, vzhľadom na aktuálnu zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s Covid 19, rozhodli festival v jesennom termíne nezorganizovať.

blog

V rámci príprav festivalu došlo k viacerým zásadných zmenám, zrušil sa pôvodne plánovaný medzinárodný program a vytvoril sa čisto slovenský formát festivalu spojený s posolstvom podpory domácej umeleckej scény.

Boli zrušené interaktívne a dotykové diela, koncerty a obľúbené afterparties. Väčšina festivalu bola presunutá do exteriérov, kde kritické festivalové územia mali byť ohradené a monitorované cez kamerové systémy. Viacero diel bolo koncipovaných ako výhľady z diaľky či strategicky umiestnené inštalácie v ohradených dvoroch, parkoch a záhradách.

"Posledné týždne sme trávili stretnutiami s hygienikmi a epidemiológmi, kde sme podrobne prebrali každé jedno dielo a lokáciu. Avšak napriek všetkým detailným opatreniam a nastaveniam v momentálnej situácii, kedy sú denné čísla nových prípadov nakazených vyššie ako tie z vrcholu prvej vlny a opatrenia sa sprísňujú každým dňom, sme nadobudli presvedčenie, že nie je správne a v tejto chvíli ani možné do mesta prilákať tisíce našich návštevníkov a návštevníčok. Definitívne rozhodnutie prišlo s novými nariadeniami platnými od 1.10.2020. Nemusím vám asi hovoriť, aké veľké sklamanie teraz prežívame. Nielen my v rámci tímu, ale aj naše umelkyne a  umelci, ktorí majú v tejto chvíli dokončené svoje diela. Avšak stotožňujú sa s naším postojom, pretože v prvom rade ide o bezpečnosť návštevníkov, bez ktorých by Biela noc nebola tým, čímje. Festivalom, ktorý spája umenie s ľuďmi,“ hovorí Zuzana Pacáková, riaditeľka festivalu.

Dodáva, že chce poďakovať všetkým partnerom, ktorí sa napriek neistote rozhodli festival podporiť a všetkým grantovým schémam ako FPU, Mestský grant CIKE Košice, grant KSK Terra Incognita a Grant Nadácie mesta Bratislavy, ktorí nastavili flexibilné pravidlá a vychádzajú kultúre v tomto nesmierne ťažkom období v ústrety, čo umožňuje pokryť aspoň časť minutých finančných nákladov. Vďaka patrí aj vedeniu mesta Bratislava a Košice za pomoc pri riešení zložitých tohtoročných príprav, organizátori si naozaj cenia ich podporu do poslednej chvíle, a tiež ďakujú Ministerstvu kultúry, ktoré pomohlo v sprostredkovaní stretnutí so štátnou hygienou a konzíliom.

„Aktuálne opatrenia výrazne a negatívne ovplyvnia väčšinu podujatí, čo môže mať fatálne celospoločenské dôsledky a výrazne ovplyvniť budúcnosť fungovania kreatívneho priemyslu v našej krajine na dlhé obdobie. Pozitívne príklady zo zahraničia skĺbenia pandémie s kultúrou však existujú. Zároveň, podľa mojich informácii, nie je preukázaný žiaden prípad vzniknutého ohniska nákazy na kultúrnom podujatí. Európske štáty, kde je kultúra spoločenskou prioritou, hľadajú riešenia jej pomôcť, nemyslím teraz len finančnou kompenzáciou, ale aj hľadaním riešení pre bezpečnú realizáciu podujatí, "dodáva Pacáková.

Organizátori momentálne pracujú na realizácii symbolického konceptu diel z pôvodného programu v Bratislave a Košiciach začiatkom októbra, o ktorom budú priebežne informovať. V prípade výrazného zlepšenia pandemickej situácie do konca roka sa pokúsia festival zrealizovať v neskoršom termíne.