Astorka vstupuje do 31. sezóny 2020/2021 novou premiérou

Bude to očakávaný Arthur Miller a jeho Pohľad z mosta v réžii Ondreja Spišáka. Pôvodne naplánovaná premiéra v marci 2020 sa zo známych dôvodov neuskutočnila.

blog

Rekapitulácia sezóny 2019/2020:

Jubilejná 30. sezóna bola orientovaná ako kritický pohľad na našu súčasnosť a s ohľadom na plánovaný vizuál propagačných materiálov nazvaná aj ako „politický plagát“. Nastolili sme témy korupcie vo vláde a spoločnosti; rasovej nenávisti a homofóbneho postoja; ničenia environmentu, ktoré v tom čase hýbali našou krajinou i celou Európou.

Korupčné aféry sa na nás v posledných rokoch hrnuli explozívnou rýchlosťou a závažnosťou, čo sme reflektovali Gogoľovým Revízorom. Groteskným kolektívnym a osobnostne založeným herectvom tejto inscenácie sme symbolicky nadviazali na odkaz starého Divadla na korze, ktoré by práve v čase príprav oslávilo 50. výročie vzniku.

Pohľad z mosta, v prvom pláne príbeh o osudovej láske hlavného hrdinu k mladučkej neteri, sa odohráva v prostredí, ktoré a priori nenávidí prisťahovalcov a inakosť každého druhu. Sú to otvorené rany našej spoločnosti, ktorá sa hlási ku kresťanskej morálke a humanizmu.

Poslednou hrou mala byť divadelná hra súčasnej britskej dramatičky Lucy Kirkwood Deti s témou devastácie životného prostredia, kritikou života s dôrazom na uspokojovanie hmotných potrieb a ekonomické napredovanie.

Plány jubilejnej sezóny sa zo známych dôvodov zrútili. Premiéra Pohľadu z mosta sa však uskutoční už v septembri, ak sa situácia bude vyvíjať, ako veríme, priaznivo.

31. sezóna 2020/2021:

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 plánuje aj v 31. divadelnej sezóne 2020/2021 formulovať plán divadelných inscenácií tematicky a divadelná sezóna bude prvýkrát v histórii DAK ´90 koncipovaná ako „slovenská“. Nadviažeme na základnú líniu divadla od roku 1990, v rámci ktorej sa na javisku divadla prvýkrát objavili slovenskí prozaici (Rudolf Sloboda, Ladislav Grosmann, Pavel Vilikovský) a obohatíme ju o závažné témy slovenskej histórie i aktuálnej súčasnosti.

Už pred premiérou, tridsiatu prvú divadelnú sezónu otvoríme 30. augusta 2020 účinkovaním na slávnom slovenskom festivale Kremnické gagy s divadelnou inscenáciou Zakázané uvoľnenie.

Pravidelnou, a v živote ASTORKY dôležitou udalosťou, je hosťovanie v pražskej metropole v rámci pravidelného projektu pod názvom Dni Astorky v Prahe. Ide už o 18. ročník prezentácie slovenského divadla prostredníctvom tvorby DAK´90.

Celý program divadla Astorka