Aj veľkí dramatici boli kedysi deťmi. Divadelný ústav hľadá mladých autorov

Divadelný ústav vyzýva všetkých mladých dramatikov do 18 rokov, aby svoje dramatické pokusy zaslali k nám. Uzávierka šiesteho ročníka súťaže Dramaticky mladí 2015 je 20. apríla 2015.

blog

Súťaž Dramaticky mladí je unikátna šanca pre autorov do 18 rokov.

Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru. Prihlásené texty posúdia odborníci a vyberú tie najzaujímavejšie. Tematické zameranie textu je ľubovoľné, papier znesie detektívky, sci-fi a vítaná je tiež komédia či rozprávkový námet. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji v rámci 11. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2015. Na výhercov čakajú opäť zaujímavé ceny.

Uzávierka šiesteho ročníka súťaže Dramaticky mladí 2015 je 20. apríla 2015.

Prihlasované texty do súťaže Dramaticky mladí posielajte v zalepenej obálke na adresu:

Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava – heslo „Dramaticky mladí“

a zároveň elektronicky na adresu: marek.godovic@theatre.sk

K vytlačenému textu pridajte osobitne kontaktné údaje (meno, poštová adresa, telefónne číslo) a nezabudnite uviesť vek autora alebo autorky.

Štatút súťaže Dramaticky mladí a archív predchádzajúcich ročníkov nájdete na stránkach Divadelného ústavu, ktorý je vyhlasovateľom súťaže.